Show all news

Seminar 'scheepsbrandstof en de mondiale zwavelnorm 2020'

Date
Oct 19 2018
Reading time
5minutes
Platform Schone Scheepvaart organiseert op woensdag 12 december samen met divere Belgische partijen een seminar over de mondiale zwavelnorm 2020. Een jaar voor ingang van de strengere zwavelnorm, zijn er nog veel vragen onbeantwoord.

Welke gevolgen heeft dit voor de sector? Wat merkt een reder? Hoe krijgt de bemanning met deze regels te maken en welke gevolgen heeft dat? Wat is de impact voor havens en handhaving? Is er straks voldoende brandstof beschikbaar en hoe zit het met de kwaliteit en stabiliteit hiervan?

Op deze en andere vragen krijgt u op 12 december een antwoord, tijdens een dagvullend seminar.
Verschillende sprekers gaan in op de gevolgen van de mondiale zwavelnorm in 2020. Daarin bespreken zij hoe het gesteld is met de beschikbaarheid, kwaliteit en compatibiliteit van de scheepsbrandstoffen. Ook wordt veiligheid aan boord besproken evenals de ontwikkelingen op het vlak van handhaving en regelgeving.

Voor meer informatie en aanmelden kijk op www.schonescheepvaart.nl

Het doel van het Platform Schone Scheepvaart is het reduceren van emissies van schepen op een wijze die de concurrentiepositie en bedrijfsvoering van de Nederlandse maritieme sector ten goede komt of niet schaadt. Dat gebeurt door het bevorderen van samenwerking en kennisdeling ten behoeve van de toepassing van emissiereducerende technieken. Het uitgangspunt van het platform is dat milieu en economie samen kunnen en moeten gaan. MARIN is een van de partners van Platform Schone Scheepvaart.