Show all events

Seminar 'Energietransitie in de zeevaart'

Tijdens het seminar 'Energietransitie in de zeevaart' van het Platform Schone Scheepvaart hoor je hoe experts vanuit verschillende invalshoeken de energietransitie in de zeevaart zien. Zij nemen je mee in hun wereld van regelgeving, technologie aan boord en havens en vertellen wat zij zien als kansen en obstakels. Ook vertellen een aantal reders over hun ervaringen met wind, methanol en waterstof. Aan het eind van het seminar heb je een goed beeld van de stand van zaken van de toekomstige transitie.

Het seminar vindt plaats op dinsdag 22 november in Batavialand, Lelystad. Het programma begint om 13.00 uur en duurt tot 18.00 uur.
Aanmelden kan via www.schonescheepvaart.nl/seminars-expert-meetings

Platform Schone Scheepvaart
Het doel van het Platform Schone Scheepvaart is het reduceren van emissies van schepen op een wijze die de concurrentiepositie en bedrijfsvoering van de Nederlandse maritieme sector ten goede komt of niet schaadt. Dat gebeurt door het bevorderen van samenwerking en kennisdeling ten behoeve van de toepassing van emissiereducerende technieken. Het uitgangspunt van het platform is dat milieu en economie samen kunnen en moeten gaan. MARIN is een van de partners van Platform Schone Scheepvaart.
Voor meer informatie: www.schonescheepvaart.nl

Location

Batavialand, Lelystad.

Date

22 nov. 2022