Show all events

Seminar Elektrificatie en walstroom

Hoe zit het nu met walstroom voor de zeevaart en wat houdt die verplichting vanuit Brussel – FuelEU Maritime – nu precies in? Tijdens het komende seminar van het Platform Schone Scheepvaart hoor je hoe experts vanuit verschillende invalshoeken aankijken tegen elektrificatie en walstroom. Op woensdag 31 mei nemen zij je mee in de wereld van regelgeving en technologie en vertellen wat zij zien als kansen en obstakels. Ook vertellen een aantal reders over hun ervaringen. Aan het eind van het seminar heb je een goed beeld van de stand van zaken.

Location

Bouw & Infrapark in Harderwijk

Price (PP)

Gratis (‘no-show-fee’ 75 euro)

Date

31 May 2023

Registration

https://ap.lc/vtJ4c

Het seminar wordt om 10.15 uur geopend door dagvoorzitter en KVNR-directeur Annet Koster. Daarna geeft Coen Peelen van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een nationale doorvertaling van Brusselse doelen m.b.t. de inzet van walstroom. Maarten Verbeek van TNO geeft zijn toekomstvisie op de rol van elektrificatie in mobiliteit tot 2050 en Moritz Krijgsman van MARIN vertelt over de machinekamer van de toekomst (ZERO-JIP). Na de koffiepauze wordt er tijdens een interactieve sessie met de aanwezigen doorgedacht over regelgeving en visie.

Het middagprogramma start met een aantal sprekers die vertellen over de stand van zaken van het project ‘Versnelling Walstroom’ van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Vervolgens vertelt het Havenbedrijf Amsterdam wat de uitdagingen zijn voor havens. Na de koffiepauze komen een aantal praktijkcases aan bod, waaronder de Marine over elektrische sleepboten in Den Helder en Eekels over de schepen van Vertom. De bijeenkomst eindigt om 16.00 uur met een netwerkborrel tot 17.00 uur.

MEER INFORMATIE EN KOSTEN
Dankzij een subsidie van het Ministerie van I&W is dit seminar gratis toegankelijk. Wel wordt er een ‘no-show-fee’ van 75 euro gehanteerd.
Kijk voor meer informatie en om in te schrijven op de website van het Platform Schone Scheepvaart.
Platform Schone Scheepvaart