Green Deal Validatie

Running

De overheid en de maritieme sector hebben in 2019 een Green Deal ondertekend voor verduurzaming van de zeevaart, binnenvaart en havens. Een van de belangrijkste afspraken in de Green Deal gaat over validatie van de effecten van duurzame maritieme oplossingen.

Introductie

Bepalen welke oplossing het meest geschikt is voor een schip, nieuwbouw of retrofit, is momenteel erg lastig. Er bestaat een grote diversiteit aan beschikbare duurzame maritieme oplossingen. Naast de grote diversiteit is het niet altijd even duidelijk of oplossingen al toepasbaar zijn en wat de betrouwbaarheid is van de effecten van deze systemen.

Elke oplossing heeft consequenties voor zowel tijdens de bouw van het schip als tijdens de operatie aan boord. Hierbij kan gedacht worden aan de benodigde ruimte aan boord, de indeling van het schip en integratie met overige systemen, als ook voor de gebruiksvriendelijkheid tijdens de operatie, de totaal kosten en daarmee zeer belangrijk de terugverdiencapaciteit van het schip zelf. Deze factoren zijn voor elk scheepstype, iedere operationele conditie of lengte van vaarroutes anders.

Om als reder en/of scheepswerf tot een goede onderbouwde keuze te komen worden al deze verschillende factoren tegen elkaar afgewogen. Het is daarom van belang dat de informatie- en datavoorziening over de effecten van deze oplossingen betrouwbaar is.

Vanuit de Green Deal validatieregeling zorgen wij ervoor dat door validatie informatie betrouwbaar wordt. Deze validaties worden uitgevoerd door de kennisinstituten TNO en Marin. Validatie betekent een onafhankelijke beoordeling van de prestatieclaim (% emissiereductie) van de technologieontwikkelaar. Zo heb je als bedrijf hard bewijs in handen dat het door jou ontwikkelde product ook echt werkt en hierdoor wordt het gemakkelijker om deze duurzame oplossingen tegen elkaar af te wegen.

Contact

Contact person photo

Christian Veldhuis

Team Leader Ships - Simulation & Development | Senior Project Manager | Research coordinator Zero Emission Shipping

Achtergrond

Op 11 juni 2019 is door de maritieme sector en toenmalig minister voor Infrastructuur en Waterstaat - Cora van Nieuwenhuizen - de Green Deal ondertekend. In deze ‘deal’ is afgesproken dat de CO2-uitstoot van de zeevaart in 2050 met minstens 70% is verminderd ten opzichte van 2008. Voor de binnenvaart is afgesproken dat zij in 2050 emissievrij en klimaatneutraal zijn. Dit kan alleen worden gerealiseerd door het toepassen van nieuwe duurzame energie bronnen en oplossingen. Omdat het hier gaat om nieuwe technologien bestaat er nog enige terughoudendheid over de betrouwbaarheid van deze systemen. Dit staat de daadwerkelijke toepassing op nieuwbouw en/of retrofit in de weg.

Eén van de belangrijkste afspraken in de Green Deal gaat over validatie van effecten van duurzame maritieme oplossingen. Om de transitie naar emissievrije scheepvaart te versnellen en effectief te maken, is besloten om de effecten van beschikbare duurzame maritieme oplossingen objectief te beoordelen en te valideren. De overheid investeert in de periode 2022 tot en met 2024 jaarlijks 1 miljoen euro zodat duurzame maritieme oplossingen gevalideerd kunnen worden door onafhankelijke kennisinstituten.

USE CAES
In 2022 zijn er twee use cases opgestart. TNO richt zich op de validatie van de oplossing van Goodfuels en MARIN werkt aan Econowind. Meer informatie over beide use cases en de voortgang volgt.