Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van de Stichting MARIN houdt toezicht op het bestuur, beheer en de algemene gang van zaken bij MARIN. Nieuwe leden worden voor een periode van vijf jaar benoemd door de minister van Economische Zaken.


De heer R. Verkerk Voorzitter
Mevrouw I. Dezentjé Hamming Vereniging FME-CWM
Mevrouw E.E.G.Geurtsen Ministerie van Economische Zaken Agendalid
Mevrouw T. Netelenbos Lid
De heer W. Thomas Shell International BV Lid
De heer G.J.M. van Rumund Burgemeester Gemeente Wageningen Lid
De heer F.A. Verhoeven Lid
De heer J.H.N. van Ameijden Damen Schelde Naval Shipbuilding Lid


Disclaimer | print