Seminar ‘Blauwe toekomst: versnellen van innovaties door samenwerken



Ben je op zoek naar de beste manier om samen te werken in het ontwikkelen en realiseren van nieuwe producten en diensten? In een maritiem seminar op 12 december 2017 in Dordrecht komt een aantal ‘best practices’ van samenwerking uitgebreid aan bod. Mogelijkheden om samen kennis op te doen, producten en diensten te ontwikkelen, te ontwerpen en te produceren worden besproken.

Doel van die samenwerking is om ontwikkelingsprocessen te versnellen en beter in te spelen op de behoeften van de markt. Aan de orde komen samenwerkingsmogelijkheden tussen bedrijven in de keten en met de kenniswereld binnen en buiten onze sector.

Dagvoorzitter is Bas Buchner, directeur MARIN.

Kijk op Maritimetechnology.nl voor meer informatie en aanmelden.






















December 1, 2017
Disclaimer | print