Publieke consultatie Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit


Het is belangrijk dat onderzoek uitgevoerd wordt volgens de principes van goede en integere wetenschapsbeoefening. Daarom bestaat er sinds 2004 een Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening. MARIN als deelnemer van de TO2-federatie hecht ook grote waarde aan deze principes.

De besturen van KNAW, NFU, NWO, de TO2-federatie, de Vereniging Hogescholen en de VSNU hebben gevraagd om een herziening van deze code. Daarom werkt de Commissie Herziening Gedragscode Wetenschapsbeoefening momenteel aan een nieuwe Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit.

Publieke consultatie tot 1 maart 2018
De conceptversie van de gedragscode wordt tot 1 maart opengesteld voor publieke consultatie. Onderzoekers en andere geïnteresseerden kunnen reageren via het consultatieformulier. De commissie weegt de reacties en verwerkt ze waar nodig in de tekst van de code. Daarna biedt de commissie de nieuwe gedragscode aan de betrokken instellingen aan. Dit zijn de besturen van KNAW, NFU, NWO, TO2-federatie, Vereniging Hogescholen en VSNU. Zij zullen uiteindelijk besluiten of zij de nieuwe Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit accepteren 

Waarom een gedragscode wetenschappelijke integriteit?
In deze consultatieversie van de code staan de principes van goede en integere wetenschapsbeoefening uitgewerkt: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid. Bovendien staan de daaruit voortvloeiende normen voor verantwoorde onderzoekspraktijken in de gedragscode helder geformuleerd. De principes en normen uit de code zullen breed onderwezen en toegepast worden. Deze helderheid is belangrijk voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van de wetenschap.

Reageren kan tot 1 maart 2018.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de VSNU.
February 9, 2018
Disclaimer | print