Project Manager Veiligheids- en Verkeersstudies en Specialist Human Performance

MSCN is het nautisch hart van MARIN. Met 24 mensen zijn we verantwoordelijk voor alle nautische studies en trainingen. Dit gebeurt binnen twee teams: Traffic & Safety en Nautical Operations.

Bij Traffic & Safety doen we bijvoorbeeld studies naar de veiligheid en het gedrag van de scheepvaart. Denk bij Nautical Operations aan manoeuvreerstudies voor het ontwerp van havens en vaarwegen en aan het trainen van bijvoorbeeld loodsen en kapiteins van passagiersschepen in realistische simulatieomgevingen.

Voor beide teams zijn we op zoek naar een nieuwe collega.

Project Manager Veiligheids- en Verkeersstudies

Specialist Human Factors


June 2, 2017
Disclaimer | print