Nederlands consortium bouwt eerste drijvende zonnefarm op zee ter wereld

Persbericht Nederlands consortium bouwt eerste drijvende zonnefarm op zee ter wereld

Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen slaan de handen ineen en werken de komende drie jaar aan de ontwikkeling, bouw en operatie van de eerste drijvende zonnecentrale op zee ter wereld. Met een financiƫle steun verstrekt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, werkt het consortium aan een drijvende centrale die straks op plekken waar een schaarste is aan land schone energie op kan wekken middels zonnepanelen op zee.

Het consortium bestaat uit ECN, TNO, TAQA, Oceans of Energy en MARIN. Daarnaast voert Universiteit Utrecht samen met Oceans of Energy een onderzoek uit naar de elektriciteitsproductie van een eerste prototype op zee. Dit wordt vergeleken met productie op land, aangezien de verwachting is dat de productie op zee gemiddeld genomen 15% hoger zal liggen.

Drijvende zonnefarms voor eilanden en afgelegen plekken Grootschalige zonne-energiesystemen op zee bestaan nog niet. Zon op zee is een unieke duurzame manier om energie op te wekken omdat het geen ruimte op land inneemt. Ideaal voor eilanden en afgelegen plekken wereldwijd. Door in de toekomst gebruik te willen maken van de ruimte tussen de offshore windmolens op de Noordzee kan op dezelfde oppervlakte vele malen meer energie worden opgewekt. Dit is zeer interessant voor Nederland.

Het consortium ontvangt gedurende drie jaar tijd financiƫle ondersteuning van RVO.nl vanuit de Topsector Energie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ter realisatie van het project.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met William Otto.
February 9, 2018
Disclaimer | print