MARIN deelt onderzoek tijdens R&D seminar, 26 juni 2018Jaarlijks presenteert MARIN de resultaten van haar onderzoek aan de Nederlandse maritieme industrie en het maritieme MKB. Tijdens dit R&D seminar wordt ook de behoefte aan toekomstig onderzoek besproken. Dit jaar vindt het R&D seminar plaats op dinsdag 26 juni.

De kern van MARIN’s strategie is dat we maritieme constructies en operaties schoner, slimmer en veiliger willen maken, en bijdragen aan een duurzaam gebruik van de zee. Hiertoe willen we oplossingen bieden voor conceptontwikkeling, ontwerp en operatie. Dit jaar staat het MARIN R&D seminar in het teken van oplossingen voor operatie. Het doel van het seminar is om resultaten van MARIN onderzoek te delen met de industrie, en om samen na te denken over toekomstig onderzoek.

De dag start met een toelichting op MARIN’s Impuls programma’s voor 2018. We geven met deze programma’s onze kennisbasis voor de maatschappij, overheid en maritieme sector een impuls. Vervolgens geven MARIN en gastspreker lezingen over het dag thema. Er zal veel ruimte geboden worden om te discussiëren over de relevantie van het onderzoek en de resultaten. Er is uitgebreid gelegenheid voor netwerken in de pauzes en de afsluitende borrel.

Deelname aan het R&D seminar is kosteloos.June 15, 2018
Disclaimer | print