10/03/12 MARIN ontvangt € 14 miljoen voor bouw van uniek onderzoekslaboratorium
Maandag 15 maart 2010 ontvangt MARIN uit handen van minister van Economische Zaken, mevrouw M.J.A. van der Hoeven, een investeringbudget van € 14 miljoen voor de bouw van een uniek Twee Fasen Laboratorium (TFLab). Door de bouw van dit TFLab, dat internationaal uniek in zijn soort zal zijn, biedt MARIN in de toekomst nieuwe mogelijkheden om veiligheid van scheepvaart en offshore te verhogen en energieverbruik en emissies te verlagen. Met deze investering in de kennisinfrastructuur versterkt het ministerie van Economische Zaken de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse maritieme sector.

Met het investeringsbudget, dat beschikbaar gesteld wordt vanuit het Fonds Economische Structuurversterking, zal MARIN haar huidige Vacuüm Tank in Ede aanpassen tot een geheel nieuwe faciliteit. De bestaande Vacuüm Tank biedt al de mogelijkheid onder vacuümomstandigheden onderzoek te doen naar het gedrag van schepen of constructies. Door het schalen van de luchtdruk kan het gedrag van schepen in golven significant beter nagebootst worden.

Nu MARIN de Vacuüm Tank zal uitbreiden met golfopwekkers en daaraan gerelateerde voorzieningen zoals golfdempers en meetsystemen, worden geheel nieuwe onderzoeksrichtingen geopend op het gebied van het lek raken van schepen, het verbeteren van de efficiency van de voortstuwing van schepen en het reduceren van de wrijvingsweerstand. Een interessant gegeven is dat straks golven van 21 meter hoogte gesimuleerd kunnen worden, hetgeen tweemaal hoger is dan in de huidige faciliteiten van MARIN.

De nieuwe onderzoeksmogelijkheden dragen in belangrijke mate bij aan een versterking van de internationale kennispositie van MARIN en daarmee direct aan de concurrentiepositie van de Nederlandse maritieme sector.

Het project zal eind 2011 worden afgerond.

Uitnodiging voor de pers
Wilt u als journalist of televisiemaker de officiële overhandiging op 15 maart 2010 in Wageningen bijwonen? Wij ontvangen u graag!

Het programma ziet er als volgt uit:
13.15 uur Ontvangst in Wageningen en introductie MARIN
13.30 uur Officiële overhandiging investeringsbudget door mevrouw M.J.A. van der Hoeven, minister van Economische Zaken
13.45 uur Bezoek aan MARIN’s Zeegangs- en Manoeuvreerbassin
14.00 uur Afsluiting

U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar management@marin.nl. U ontvangt hiervan dan zo spoedig mogelijk een bevestiging.

NB Omdat het hier een officiële overhandiging van de minister betreft, staat het bericht onder
embargo tot 15 maart 2010, 14.00 uur.


Voor meer informatie:
A.H. Hubregtse / Algemeen Directeur
tel. (0317) 493 219 / management@marin.nl


March 11, 2010
Disclaimer | print