09/01/18 MARIN en DLD samen sterk in de binnenvaart
MARIN maakt een goede start in 2009 met het overnemen van de activiteiten van Dutch Logistics Development. DLD is een gevestigde naam op het gebied van conceptueel ontwerp en logistiek in de binnenvaart. MARIN is daarin zelf al jaren actief op het terrein van hydromechanica en voortstuwing. Met de bundeling van hun kennis en expertise hebben beide partijen de ambitie om een belangrijke impuls te geven aan de innovatie en ontwikkeling in de binnenvaart.

De maatschappij vraagt om verandering en innovatie in de transportmarkt. Milieu (vriendelijkheid) staat hoog op de agenda. De uitstoot van CO2 moet omlaag. De wegen worden drukker en voller. Daarbij wil de ondernemer zijn kosten beperken. Het optimaal inpassen van binnenvaart in de transportketen is een belangrijke oplossing voor bovenstaande kwesties. Verder zijn onderzoek naar brandstofbesparing en emissiereductie belangrijke speerpunten.

Met de bundeling van de activiteiten biedt MARIN nu de combinatie van logistiek, emissies, concept ontwerp, hydromechanica en voorstuwing. Een uitstekende basis om de uitdaging in de binnenvaart sector op te pakken.De heer Henk Blaauw, oprichter van DLD, gaat het binnenvaartteam binnen MARIN leiden. Hij was ook in het verleden al betrokken bij MARIN, van afstudeeropdracht tot directeur van het MSCN. De afgelopen jaren zijn vele projecten en opdrachten door MARIN en DLD samen verricht. DLD heeft recent ook de opdracht van SenterNovem gekregen voor het uitvoeren van een SBIR project op het gebied van innovaties in de binnenvaart met betrekking tot het intensiever gebruiken van kleine vaarwegen.

MARIN is zeer verheugd dat zij de expertise van DLD in huis heeft kunnen halen. Met de synergie van het samengaan wordt de nationale en internationale positie in de binnenvaart verstevigd.

More information
Marion van Maren-Jansen / Communicatie
Tel. +31 317 49 34 52


January 19, 2009
Disclaimer | print