08/12/16 Viermaal is scheepsrecht bij MARIN (Dutch only)
In december heeft het Maritiem Research Instituut Nederland maar liefst vier mijlpalen te vieren. Deze maand is de 100e berekening met PARNASSOS uitgevoerd, de 1000e klant van RAPID heeft zich gemeld, de 7000e schroef is gefabriceerd en het 8888e model staat klaar voor de testen. December 2008 is bij MARIN een bijzondere maand.

Het begon allemaal met het eerste model in april 1932. MARIN beschikte over één sleeptank, een modellenwerkplaats en een instrumentenmakerij. De blijvend toenemende vraag naar onderzoek en kennis heeft de organisatie enorm laten groeien. MARIN beschikt over de modernste modeltestfaciliteiten ter wereld, moderne simulatoren, unieke simulatiesoftware en geavanceerde meetapparatuur voor praktijkonderzoek, waarmee het dynamische gedrag van schepen en platforms wordt onderzocht en verbeterd. Eén ding is in de tijd onveranderd gebleven. Het zijn de eigen mensen van MARIN die keer op keer de modellen bouwen. Deze week is gewerkt aan een zee-en rivierschip voor Van Dam Shipping, naar een ontwerp van Consultship. Het voltooien van model 8888 is een prestatie waar we trots op zijn.

Het maken van schroeven is een vaardigheid die MARIN al jarenlang beheerst. Vroeger werden deze handmatig gemaakt, nu worden ze computergestuurd gefreesd. Hiermee is de productietijd teruggebracht van vijf naar twee weken. Motoren en schroeven zijn de belangrijkste bronnen van geluid en trillingen. Met de juiste schroef wordt de overlast minimaal. In de schroevenmakerij leveren ze maatwerk van belang. Schroef 7000 is een schroef gemaakt in opdracht van ABB bestemd voor een luxe jacht welke uitgerust zal worden met 2 Compact Azipods. Schroef 7000 is met recht een mijlpaal!

Naast de modellenbouw, schroevenproductie en de ‘natte’-waterproeven zijn de computertesten steeds verder doorontwikkeld. De berekeningen worden met de dag gedetailleerder en efficiënter. De informatie is sneller beschikbaar voor de klant, die opereert op een concurrerende markt. Daarbij worden kosten bespaard op de modelbouw omdat minder correcties nodig zijn. De opkomst van computerberekeningen zien we terug in een dubbele mijlpaal.

Het computerprogramma RAPID is ontwikkeld door MARIN zelf. RAPID kan de golven die een schip maakt accuraat bepalen en de golfweerstand berekenen en in beeld brengen. Op basis van deze berekeningen kan de scheepsromp worden aangepast. Minder weerstand betekent minder brandstofverbruik en eventueel een kleinere motor. Dit is goed voor het milieu. Samen met BVT Surface Fleet, voorheen BAE Systems, vieren wij het succes van de 1000ste RAPID-berekening.

PARNASSOS is door MARIN ontwikkeld om de viskeuzeweerstand te berekenen. Viskeuzeweerstand ontstaat doordat het schip in het water o.a. een wrijvingsweerstand ondervindt, zijn zog water meesleept. Met PARNASSOS kan vooral de vorm van het achterschip geanalyseerd en verbeterd worden. De belangstelling voor deze gecompliceerde berekeningen heeft dit jaar een vlucht genomen. Met de opdracht van de Italiaanse werf Fincantieri is het magische getal 100 bereikt.

Vier mijlpalen in één maand maken voor MARIN de maand december zeer bijzonder.


January 9, 2009
Disclaimer | print