08/12/08 Innovatieseminar bij MARIN op 11 maart a.s. (Dutch only)
Bespaar kosten bij innovaties in de maritieme sector!
Kom naar het innovatieseminar op 11 maart in Wageningen

Op woensdag 11 maart organiseren Syntens en het Marin een seminar voor ondernemers in de scheepsbouw. Doel van de bijeenkomst is om deze MKB ondernemers beter bekend te maken met de ondersteuningsmogelijkheden die er voor hen bestaan. Op het programma staan presentaties van Syntens, Marin en Senter Novem.

Bij veel adviestrajecten in de maritieme sector waar Syntens bij betrokken is valt op dat de ondersteuningsmogelijkheden die er bestaan voor ondernemers onvoldoende bekend zijn. Harald Feijth, innovatieadviseur bij Syntens zegt hierover: ‘Keer op keer merk ik dat ondernemers verrast zijn als ik ze vertel dat je al voor minder dan 2500 euro advies kunt krijgen bij het Marin”. Neem nu het bedrijf Mampaey Offshore Industries B.V. uit Dordrecht zij hebben in het verleden testen bij het Marin laten uitvoeren en zijn eigenlijk niet op de hoogte van de consultancy mogelijkheden die het Marin voor het genoemde bedrag kan bieden.
Met behulp van computer berekeningen en simulaties zijn, met name in de ontwikkelfase, hierdoor dure schaaltesten niet noodzakelijk om de benodigde inzichten te verkrijgen. Dat was voor Syntens en het Marin de aanleiding om gezamenlijk deze dag voor het MKB te organiseren.

Programma
Thecla Bodewes, directeur van scheepswerf De Kaap in Meppel en van Scheepswerven Gebr. G. en H. Bodewes in Hasselt zal het dagvoorzitterschap op zich nemen. Zij heeft dagelijks te maken met samenwerkingsverbanden en innovaties en ziet hierin dan ook een meerwaarde voor de maritieme sector.
Op het programma staan presentaties van het Marin, Senter Novem en Syntens en uiteraard het MKB. Marin geeft inzicht in de onderzoeks- en advies mogelijkheden die er bestaan voor MKB ondernemers. Syntens toont aan de hand van voorbeelden uit de praktijk wat het kan opleveren. Senter Novem geeft uitleg over de subsidiemogelijkheden die er bestaan. We bieden de deelnemende MKB ook de mogelijkheid gedurende het seminar concrete vragen bij het Marin, Syntens en SenterNovem in te dienen en indien mogelijk zal gelijk een antwoord gegeven worden. Ook is er een rondleiding op het Marin waarbij de test- en simulatiemogelijkheden getoond worden. Daarnaast is er volop gelegenheid voor ondernemers om met elkaar in contact te komen.

Aanmelden
Dit seminar richt zich op MKB ondernemers in de sectoren zeescheepvaart, jachtenbouw en binnenvaart. U kunt zich aanmelden voor dit seminar bij Syntens. Ga op www.syntens.nl naar bijeenkomsten in maart in de provincie Gelderland en selecteer Marin-Syntens seminar. We vragen aan de deelnemers een bijdrage van 50 euro. Het Seminar vindt plaats op de Vakschool aan de Marijkeweg 5 te Wageningen.

Marin
MARIN (het Maritiem Research Instituut Nederland) te Wageningen, is sinds 1932 een onafhankelijke en innovatieve dienstverlener voor de maritieme industrie en de maatschappij. De dienstverlening van MARIN is een unieke combinatie van simulaties, modeltesten, ware-groottemetingen en trainingen. MARIN richt zich hierbij op de scheepsbouw, scheepvaart, offshore-industrie en overheden. De belangrijkste klanten zijn werven en reders, ontwerp- en classificatiebureaus, producenten in de olie- en gasindustrie en marines, wereldwijd. Bij MARIN zijn 300 medewerkers werkzaam. Zie ook www.marin.nl

Syntens
Syntens helpt om van uw ideeën reële kansen te maken en deze sneller te realiseren. En dat zonder commerciële belangen. We zijn hét onafhankelijk klankbord voor MKB ondernemers. Syntens is specialist in vernieuwing in alle bedrijfsaspecten en weet waar kennis en ervaring te vinden zijn. Dit alles zonder u een rekening te sturen. Syntens helpt u te ondernemen. Zie ook www.syntens.nl


Noot voor de pers.
Neem voor meer informatie contact op met Syntens via Ingrid van Berlo, communicatieadviseur, tel. 088-444 0 516, e-mail: ibe@syntens.nl Ook u, als vertegenwoordiger van de pers, bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn.


January 9, 2009
Disclaimer | print