07/03/07 MARIN onderzoekt systeem om milieurampen te voorkomen (Dutch only)
Het Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN) is op dit moment actief betrokken bij het Europese onderzoeksproject DIFIS ("Double Inverted Funnel for the Intervention on Shipwrecks). Het doel van dit project is het ontwikkelen van een goedkoop en flexibel systeem om olie uit scheepswrakken te verwijderen, zelfs wanneer deze zich in zeer diep water bevinden. Door het DIFIS-systeem in te zetten bij een scheepsramp kan worden voorkomen dat olie uit het scheepswrak in het water terecht komt. Grote milieurampen, zoals bij het zinken van de tankers Prestige (2002) en Erika (1999), kunnen zo worden voorkomen.

Het project DIFIS is in September 2005 van start gegaan en heeft een looptijd van 3 jaar. Het totale budget is 3.1 M€, waarvan 1.8 M€ door de Europese Commissie gefinancierd wordt, via het 6e Kader Programma (Project Referentie FP6-516306 "DIFIS"). In totaal nemen 8 partijen deel aan het project, die ieder hun eigen expertise inzetten. De deelnemende bedrijven zijn afkomstig uit Nederland, Frankrijk, Spanje, België en Griekenland.

Het DIFIS systeem bestaat uit een Dome, een Riser Tube en een Buffer Bell. De gehele constructie is licht, bestaat uit flexibele componenten en kan in waterdieptes tot 4,000 m worden ingezet. De kegelvormige Dome is gemaakt van een licht zeildoek en wordt over het scheepswrak heen geplaatst. De olie die uit het wrak lekt wordt in de Dome opgevangen en stroomt via de Riser Tube naar boven. De weglekkende olie stroomt niet naar het wateroppervlak, maar wordt opgevangen in de Buffer Bell. De cylindervormige Buffer Bell bevindt zich 30 tot 50 m onder water, zodat deze geen hinder ondervindt van zware stormcondities aan het oppervlak. De Buffer Bell vormt een tijdelijke opslag voor de olie en wordt periodiek geleegd door een daarvoor uitgerust schip. Het DIFIS systeem wordt pas weer verwijderd wanneer alle olie uit het wrak verdwenen is en er geen milieurisico meer is.

MARIN voert op dit moment modelproeven uit in een van haar testbassins om de haalbaarheid van het ontworpen systeem te onderzoeken. Het gedrag van het systeem wordt op modelschaal onderzocht in verschillende weersomstandigheden (stroom, golven en wind), waaronder ook zware stormcondities. Het unieke DIFIS concept is nu voor het eerst in zijn geheel (op modelschaal) te aanschouwen tijdens een demonstratie in het Offshore Bassin bij MARIN, op 12 maart om 14.00 uur. Hierbij zullen ook de deelnemende bedrijven aanwezig zijn.

De eerste concept ontwerpen van het systeem zijn gereed. De resultaten van de door MARIN uitgevoerde modelproeven zullen worden gebruikt in het definitieve ontwerp van het systeem. De komende anderhalf jaar wordt er binnen het DIFIS project verder gewerkt aan de procedures voor installatie en inspectie van het systeem. Hierbij worden ook de economische en logistieke aspecten in beschouwing genomen. In oktober 2007 voert MARIN nog een tweede serie modelproeven uit, meer in detail gericht op de installatie van het systeem.


March 8, 2007
Disclaimer | print