Topsectoren
Download hier de huidige versie van het Maritiem Innovatiecontract 2016-2017 dat in ontwikkeling is (versie 3 september 2015).


Maritiem Innovatiecontract

Het Maritiem Innovatiecontract van de TKI Maritiem in de Topsector Water is hier te downloaden. Het geeft een overzicht van de ambities en aanpak van de maritieme cluster in de Topsector Water.


MARIN R&D plan 2017

Het MARIN R&D Plan 2017 kunt u hier downloaden.


Dr. Ir. H.J. Prins, Manager R&D, is altijd bereid uw verdere vragen te beantwoorden of zaken toe te lichten.

Het MARIN R&D Plan 2016 zal op 13 oktober 2016 met de MARIN Adviesraad besproken worden.


Klachtenloket

Wanneer u een klacht heeft over MARIN op het vlak van publiek-private samenwerking, wordt u verzocht contact op te nemen met de heer Peter Bergervoet, QA Manager. Deze zal uw klacht vastleggen en ervoor zorgen dat er contact met u wordt opgenomen.

Disclaimer | print