SmartDP

Dynamic Positioning (DP) en Dynamic Tracking (DT) zijn belangrijk tijdens operaties op zee. Zonder te ankeren wordt een schip op positie gehouden in golven, wind en stroom met behulp van haar schroeven (DP). Of het schip volgt nauwkeurig een voorgeschreven baan zoals tijdens het baggeren (DT). Hiervoor is een combinatie nodig van positiemetingen, meet- en regelsystemen en actuatoren, zoals schroeven.

Momenteel worden dit soort systemen vooral geleverd door grote bedrijven als 'black boxes' en propriety technology. Systemen zijn erg kostbaar en je weet niet wat er intern gebeurt. Daardoor lijkt het wel alsof er geen innovatie plaats vind.

Een smartphone bevat veel voor DP relevante sensoren (GPS, versnellingsopnemers), communicatiemogelijkheden (3G/4g, Bluetooth en Wifi) en steeds meer rekenkracht. En deze sensoren en rekenkracht wordt steeds goedkoper.

Waarom gebruiken we deze ontwikkeling niet om een DP-systeem mee te maken? Dit kan op een manier die zo open mogelijk is, zodat iedereen weet wat er gebeurt. En als we dit gedistribueerd en schaalbaar doen, kunnen we rekenwerk distribueren over meerdere PC’s of smartphones. En meerdere PC’s of martphones op verschillende schepen laten samenwerken in een DP- of DT- operatie voor een vloot.

Met een eigen SmartDP app leggen we de basis voor een framework en aanpak waarbij potentiële MARIN apps kunnen volgen.

Disclaimer | print