Design and sailing contest 2017
English
Due to the target group, this information is primarily in Dutch. A small summary in English is included at the bottom of this page.


 

 

Terugblik 2017

Ontwerp- en zeilwedstrijd 2017
Op deze pagina vind je de uitnodiging en regels voor de ontwerp- en zeilwedstrijd die we houden op 20 januari 2017.

Over MARIN
Het MARITIEM RESEARCH INSTITUUT NEDERLAND (MARIN) in Wageningen, is wereldwijd een belangrijk onderzoekscentrum voor de maritieme branche. De dienstverlening van MARIN is een unieke combinatie van simulaties, modeltesten, ware grootte metingen en trainingen. MARIN richt zich hierbij op de scheepsbouw, scheepvaart, offshore-industrie en overheden. MARIN beschikt over een groot aantal faciliteiten voor het op schaal testen van scheepsmodellen en het trainen van scheepsbemanning.

Het omzetten van hydrodynamische en nautische technologie naar innovatieve producten voor de maritieme industrie is een belangrijk onderdeel van het succes van MARIN. Met deze jaarlijkse ontwerpwedstrijd wil MARIN een bijdrage leveren aan de praktijkvorming van studenten en nieuwe ideeën een kans geven uit te laten groeien tot mogelijkheden voor de toekomst. Wij dagen studenten die deelnemen aan de minor Zeiljachten van de Technische Universiteit Delft dan ook uit alle kennis, inspiratie en creativiteit aan te wenden voor het ontwerp en de bouw van het snelst varende modelzeilschip van Nederland.


Opdracht
Ontwerp en bouw het snelst varende modelzeilschip van Nederland. Na het afleggen van twee wedstrijdbanen, zal de snelste boot worden vastgesteld.

Wedstrijden
De wedstrijd bestaat uit een voorronde waarin twee wedstrijdbanen worden gevaren. Op die twee banen worden drie tijden bepaald. Uit de voorronde worden vijf teams geselecteerd die de finale varen. In de finale worden dezelfde twee wedstrijdbanen nogmaals gevaren.

De eerste wedstrijdbaan moet laten zien hoe snel het ontwerp is op een ruimwindse koers. De sectie is ongeveer 10 m lang en ligt onder een hoek van ca. 135 graden met de wind. Er wordt op deze baan 1 tijd opgenomen (RACE 1).

Baan 1 ziet er als volgt uit (niet op schaal):
De tweede wedstrijdbaan moet laten zien dat het ontwerp ook in staat is om voor de wind en aan de wind te varen. De keerboei ligt op ongeveer 10 meter van de start. Er worden op deze baan twee tijden opgenomen:
RACE 2 is van de start tot het passeren van de boei bij het keerpunt.
RACE 3 is van de start tot aan de finish. Let op, dit zal een kruisrak zijn.

Baan 2 ziet er als volgt uit (niet op schaal):


Wind
Het windveld zal zich in hoogte uitstrekken tot ongeveer 1 m boven het wateroppervlak. Houd rekening met een windsnelheid ter plaatse van de startlijn en de benedenboei tussen de 3 en 4 m/s en rond de 1 m/s bij de keerboei van baan 2/3. De breedte van het windveld is ongeveer 12 m. Er wordt gepoogd een homogeen windveld in te stellen. Echter, ervaring leert dat dit niet helemaal mogelijk is. Door de beperkte afmetingen van de ruimte kunnen er lokaal grotere variaties in windsterkte en richting optreden, vooral in de uithoeken van de banen. Houdt hier rekening mee!

Doelgroep
Teams van studenten die de Minor Zeiljachten 2016/2017 aan de TU Delft of het vak aan de RMU volgen (zie ook de website van de TU Delft of RMU).

Voorwaarden
De volgende beschrijving is een samenvatting van de vastgestelde regels door de TU Delft. We gaan uit van een open klasse: (bijna) alles mag en alle rompvormen zijn toegestaan.

Er zijn wel een paar aanvullende uitgangspunten:

 • De romp, de appendages en de zeilen moeten helemaal door de teams zelf gemaakt worden.
 • Alles mag wat niet door het reglement of de Nederlandse wet verboden is.
 • De relevante afmetingen van de ontwerpen moeten voldoen aan de zogenaamde Ontwerpeisen (zie hier onder).
 • Het zeiljacht mag alleen voortbewogen worden door gebruik te maken van de wind (windmolens en schroeven zijn verboden).
 • Alle wedstrijden moeten gezeild worden met één (1) configuratie van de romp.
 • Er zijn beperkingen aan het constructiemateriaal (zie opdracht).
 • Het gebruiken van enige vorm van 'automaten', op welk onderdeel van het model dan ook, tijdens het varen is niet toegestaan.
Ontwerp eisen
 • De maximale lengte van het model is 1.00 m over alles.
 • De maximale diepgang van het model is 0.70 m over alles.
 • De maximale hoogte boven het wateroppervlak is 1.00 m.
 • De minimale breedte over alles is 0.70 m en de maximale breedte over alles 1.00 m.
 • Het schip bestaat uit tenminste drie en maximaal vijf duidelijk te onderscheiden rompen (delen).
 • Het onderwaterschip moet tenminste vijf te onderscheiden vleugels bevatten (stilliggend en met de boot rechtop moeten deze allemaal onder water zitten).
 • Het zeiloppervlak is vrij.
Er worden per team één vierkanaals remote control met servo's aan de deelnemers ter beschikking gesteld door de TU Delft. Welke functies hiermee aan boord gecontroleerd worden is vrij te bepalen door de deelnemers.

En verder...
 • Voor RACE 1, RACE 2 en RACE 3 gelden maximumtijden van respectievelijk 1.5, 1 en 4 minuten (van start tot finish, dus 3 min vanaf de benedenboei). Als een boot er langer over doet, wordt de race afgebroken en krijgt het team de maximale tijd plus 10%.
 • De boot mag onderweg niet geholpen worden.
 • Een MARIN-medewerker zal het model positioneren op de startlijn en het zonder snelheid loslaten. Het moment van starten en de positie en oriëntatie worden bepaald door MARIN. De positie en oriëntatie worden zo identiek als mogelijk gehouden voor alle boten.
 • 1 of 2 bestuurders van de boot mogen op een vrij te kiezen plek staan. Dit kan bijvoorbeeld op de kant, op de sleepwagen of in het water zijn.
 • Je moet een zeilnummer aan beide kanten in het zeil aanbrengen. Dit nummer moet minimaal 45 mm hoog zijn. Het nummer krijg je van de TU Delft of de RMU toegewezen.
 • Elk team moet op de dag van de wedstrijd vlak voor aanvang van de wedstrijden een korte maar krachtige presentatie geven over hun ontwerp. Richt je hierin vooral op de redenen waarom dit ontwerp de wedstrijd zal gaan winnen. Deze presentatie duurt maximaal twee minuten. Daarnaast verwachten we van elk team een poster op A30formaat met daarop puntsgewijs de belangrijkste informatie over het ontwerp.
 • Een week voor de wedstrijd moeten de presentatie (als PDF met beeldverhouding 16:9) en poster (digitaal op A3 formaat) bij de docent aangeleverd zijn.
 • Om het model tijdens de presentaties te kunnen tonen en eventuele schade gedurende de dag te voorkomen, dient elk team een steun/standaard te maken waarop het model geplaatst kan worden.
Het wedstrijd water
De wedstrijd vindt plaats in het Shallow Water Basin van MARIN. Dit bassin is 200 m lang en 15.8 m breed. De waterdiepte tijdens de wedstrijd zal rond de 0.75 m bedragen. Het is mogelijk om voor aanvang van de wedstrijd met het model proef te varen in het bassin. Hiervoor is op de test dag in de ochtend tijd gereserveerd. Het wordt ten sterkste aanbevolen om te zorgen dat het model hier klaar voor is. De ervaring leert dat een goede proefvaart een voorwaarde is voor een goede wedstrijd.

Procedure en scoring tijdens de wedstrijden
Er wordt eerst een voorronde gevaren waarbij elk team de gegeven banen moet afleggen. Elke boot vaart apart en de tijd start en stopt zodra het model over de start- respectievelijk finishlijn gaat. De gezeilde tijden van de drie races worden opgeteld (zonder gewogen te worden). De vijf teams met de beste scores mogen daarna in de finale strijden om de eer en eeuwigdurende roem. De drie zeilboten die als snelste in de finale de wedstrijdbanen afleggen zijn de winnaars van brons, zilver en goud van deze wedstrijd.

Innovatieprijs
Daarnaast beoordeelt een vakkundige jury de inzendingen, waarbij gekeken wordt naar de hoogste impact en het meest innovatieve concept. Deze jury zal (voor zover nu bekend) bestaan uit:

 • Peter Bosgraaf, Bosgraaf Yacht Design
 • Joop Slooff, fluid dynamicist
 • Mark Leslie-Miller, Dykstra Naval Architects
 • Serge Toxopeus, MARIN
 • Koos de Ridder
 • De winnaars van de innovatieprijs 2016
Feestelijke afsluiting
We sluiten de zeilwedstrijd af met een bekendmaking van de winnaars en een borrel. De dag zal rond 18.00 uur afgelopen zijn.

Informatie en contact
De laatste informatie staat altijd hier op http://www.marin.nl/zeilwedstrijd/. Voor vragen kan je altijd terecht bij Sanne van Essen ( zeilwedstrijd@marin.nl ).

Programma vrijdag 20 januari 2017
09.15 uur - Ontvangst teams
09.30 uur - Testtijd in het bassin
11.00 uur - Jurymeting boten
11.30 uur - Presentaties van ieder team
12.20 uur - Rondleiding door test faciliteiten
13.15 uur - Ontvangst publiek
13.40 uur - Start voorrondes
15.45 uur - Finale (5 snelste teams)
16.30 uur - Borrel en prijsuitreiking
18.00 uur - Afsluiting

Pers is van harte welkom, aanmelden kan via dit formulier.

En tenslotte....
Moge de geraffineerdste winnen!

Eerdere edities
Informatie over vorige edities (inclusief resultaten, video's en foto's) kun je hier vinden:
2016
2015
2014
2013
2012
2011

English
Design the fastest sailing model sail boat of The Netherlands
We challenge all students participating in the Sailing Yachts minor of the Delft University of Technology to apply their knowledge, inspiration and creativity to design and build the fastest model sailing boat of the Netherlands. This design and sail contest is organized annually in collaboration with Delft University of Technology and Rotterdam Mainport University.

This page presents the rules and notices for the race on Friday January 20th, 2017.

For more information, contact Sanne van Essen op zeilwedstrijd@marin.nl.

Disclaimer | print