R&D Seminar 2015
Het MARIN R&D Seminar 2015
Het ‘MARIN R&D Seminar’ is een jaarlijks terugkerende dag waarop MARIN de resultaten van haar onderzoek presenteert aan de Nederlandse maritieme industrie en het maritieme MKB en daarbij de gelegenheid geeft tot uitwisseling van behoeftes voor toekomstig onderzoek. Vorig jaar is er een overzicht gegeven van de ontwikkelingen voor de brede maritieme industrie. Dit jaar lag het accent op de nieuwste ontwikkelingen voor de specifieke sector Jachtbouw en Pleziervaart. Maar vanzelfsprekend zullen de onderwerpen zo gekozen worden, dat ze ook interessant zijn voor andere sectoren.

Doel
Het doel van de dag was het informeren van het Nederlandse bedrijfsleven over de resultaten van recent maritiem onderzoek van MARIN.

MARIN presenteerde
De dag bestond uit lezingen waarin MARIN de resultaten presenteert van het recente onderzoek. Er werd veel ruimte geboden worden om te discussiëren over de relevantie van het onderzoek en de resultaten. Er was uitgebreid gelegenheid voor netwerken in de pauzes en de afsluitende borrel.

Presentaties
Speaker Title
Enrico Della Valentina Concept Design
Hans Cozijn Dynamic Positioning for yachts
Frans van Wallree/Pepijn de Jong Fast Vessels Panship
Frans van Walree PanShipNL: simulation tool for high speed ships
Frans Kremer Embarking and Disembarking
Francisco Miguel Montero Sloshing in swimming pools (Movies)
Tom van Terwisga Special Propulsion, Yachts & Leisure (Movie)
Nicolas Carette Anti-Roll Tanks
Arjen Koop/Rogier Eggers Wind Loads / Mooring & Fish tailing
Frans Hendrik Lafeber Noise & Vibrations
R.P. Dallinga / I. Drummen Quantifying hull girder deformations of motor yachts
G. Kapsenberg Fast Displacement Hulls: The MARIN systematic series
F. Miguel Montero Sloshing in Swimming Pools (Videos)
G. Gaillarde Comfort Mate

Evaluatie
Hier heeft U gelegenheid het evaluatie formulier in te vullen.

Disclaimer | print