Autonoom vervoer seminar (land, lucht & zee), 6 februari


Technische ontwikkelingen en innovaties maken het mogelijk dat voertuigen zich autonoom of semi autonoom bewegen. De Nederlandse overheid heeft een initiatief gestart om op basis van de lopende ontwikkelingen in autonoom vervoer naar synergie te zoeken in de verschillende modaliteiten. Autonome vervoersystemen kunnen een belangrijke bijdrage leveren in een effectief, efficiënt en veilig gebruik van onze transportmiddelen en infrastructuur.

Dit initiatief richt zich primair op de vorming van het noodzakelijke wereldbeeld (situational awareness) , de communicatie, de certificering en de veiligheid. In alle modaliteiten spelen deze aspecten spelen een belangrijke rol bij de invoering van autonoom vervoer. Het zwaartepunt in zowel bestaande kennis als in lopend onderzoek is verschillend voor de drie modaliteiten. Door intensief samen te werken kan geprofiteerd worden van deze verschillen.

Een belangrijke focus in dit voorstel betreft de noodzaak van strategische planning, om congestie te voorkomen op drukke knooppunten (havens, luchthavens en toegangswegen naar grote steden).
Verkeerssimulatie is een van de middelen om de effectiviteit van strategische planning, in termen van reistijd, emissies en veiligheid, te beoordelen.

Dit integrale project waarbij 3 instituten zijn betrokken te weten TNO, NLR en MARIN heeft nadrukkelijk als doelstelling om deze synergie ook met uw input in te zetten en zo de mogelijke toepassing in elke modaliteit te bespoedigen. Vervolg projecten per modaliteit zijn dan ook zeker voorzien.

Het seminar 'Autonoom vervoer' heeft als doel om alle betrokkenen:
• de huidige stand van de techniek & regelgeving te presenteren
• te laten kennismaken met de lange termijn visie van eindgebruikers
• van het voorliggende voorstel kennis te nemen en te becommentariëren


Datum & locatie
Het seminar is een initiatief van TNO, NLR en MARIN.

Datum: vrijdag 6 februari
Locatie: TNO Helmond / AutomotiveNL, zaal Auditorium
Adres: AutomotiveCampusNL / Steenovenweg 1, 5708 HN Helmond

Aanmelden
Aanmelden voor dit seminar kan via Saskia van de Peppel / MARIN.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johan de Jong / MARIN.


Disclaimer | print