R&D Seminar 2013

MARIN organiseert elk jaar een R&D seminar. Doel van dit seminar is het bedrijfsleven de mogelijkheid te geven om MARIN actief inhoudelijk te sturen. Een tweede doel is ook de kennisoverdracht van MARIN ontwikkelingen naar het bedrijfsleven. Tijdens deze dag worden er workshops gehouden rondom maatschappelijke of industriële thema’s, en is er ruimte voor plenaire lezingen over actuele onderwerpen. Dit jaar zal de R&D dag gehouden worden op donderdag 19 september 2013.

Het seminar zal in het teken staan van de complexe metingen. In veel projecten worden de grenzen opgezocht van wat we technisch kunnen meten. Vaak spelen hier controle systemen een rol. Hoe kunnen we nauwkeurig positioneren, controleren en tegelijk nauwkeurig meten? In een reeks presentaties zal een overzicht gegeven worden van recente complexe projecten. Aan het einde van de dag zullen we in een aantal workshops nadenken over toekomstige inzet van controle systemen in model proeven en ware-grootte metingen.

Doel
Het doel van de dag is een uitwisseling van de resultaten van recent maritiem onderzoek van MARIN en het inventariseren van de behoefte aan specifieke oplossingen van de maritieme industrie.

Opzet van de dag
De ochtend zal bestaan uit presentaties van complexe proeven en de meetinstrumentatie. ’s Middags zullen recente projecten uit de nieuwe Depressurized Wave Basin de revue passeren.
Aan het einde van de dag zullen er workshops gehouden worden om te brainstormen over toekomstige behoefte aan metingen met controle systemen.

Opgave en kosten
U kunt zich tot 13 september 2013 opgeven voor deze dag met behulp van het inschrijfformulier.


Deelname aan het MARIN R&D Seminar 2013 is kosteloos.

Uitnodiging en programma.

Tijd en plaats
Datum: Donderdag 19 September 2013 van 09:00 - 17:00 uur.

Locatie: Hotel en Congrescentrum Hof van Wageningen (voorheen WICC), Lawickse Allee 9, 6701 AN Wageningen, tel. 0317-49 01 33

Disclaimer | print