Rules and invitation for the Design and Sailing Contest 2013


Dit bericht is zowel in het Engels als in het Nederlands geplaatst. Scroll door naar beneden voor de Nederlandse versie.

English
English

Design the fastest sailing model sail boat of The Netherlands
We challenge all students participating in the ´Sailing Yachts´ minor of the Delft University of Technology and STC to apply their knowledge, inspiration and creativity to design and build the fastest model sailing boat of the Netherlands.

One of MARIN´s most important strengths is turning hydrodynamic and nautical technology into innovative products for the maritime industry. With this yearly design and sailing contest MARIN wants to contribute to the practical experience of students and give new ideas a chance to develop into future possibilities.

This page presents the rules and notices for the upcoming race on Friday January 18th, 2013. Results, photo's and video's from earlier editions of the race are available: 2012, 2011, 2010, 2009 en 2007..

Note that due to the target group, the information below is in Dutch only.

Twitter
The latest updates were posted on twitter. These are still available under the the hashtag #MARINDSC.

Note that due to the target group, the information below is in Dutch only.

Video of the 2013 edition
This video is unavailable because your cookie settings. Accept cookies and the video is available.

Accept cookies
Nederlands

Ontwerp de snelst varende modelzeilboot van Nederland
Wij dagen studenten die deelnemen aan de minor Zeiljachten van de Technische Universiteit Delft en STC uit alle kennis, inspiratie en creativiteit aan te wenden voor het ontwerp en de bouw van het snelst varende modelzeilschip van Nederland.

Het MARITIEM RESEARCH INSTITUUT NEDERLAND (MARIN) in Wageningen, is wereldwijd een belangrijk onderzoekscentrum voor de maritieme branche. De dienstverlening van MARIN is een unieke combinatie van simulaties, modeltesten, ware grootte metingen en trainingen. MARIN richt zich hierbij op de scheepsbouw, scheepvaart, offshore-industrie en overheden. MARIN beschikt over een groot aantal faciliteiten voor het op schaal testen van scheepsmodellen en het trainen van scheepsbemanning.

Het omzetten van hydrodynamische en nautische technologie naar innovatieve producten voor de maritieme industrie is een belangrijk onderdeel van het succes van MARIN. Met deze jaarlijkse ontwerpwedstrijd wil MARIN een bijdrage leveren aan de praktijkvorming van studenten en nieuwe ideeën een kans geven uit te laten groeien tot mogelijkheden voor de toekomst. Wij dagen studenten die deelnemen aan de minor Zeiljachten van de Technische Universiteit Delft dan ook uit alle kennis, inspiratie en creativiteit aan te wenden voor het ontwerp en de bouw van het snelst varende modelzeilschip van Nederland.

Op vrijdag 18 januari 2013 zijn alle deelnemers van harte welkom bij MARIN om hun ontwerp te presenteren en deel te nemen aan een spectaculaire zeilwedstrijd. De wedstrijd biedt behalve de uitdaging om te winnen, een leuke en inspirerende gelegenheid om de theorie in de praktijk te brengen.

Deze pagina geeft de regels en het programma weer van de race die op vrijdag 18 januari 2013 in Wageningen zal worden gehouden. De vorige edities (inclusief resultaten, video's en foto's) kun je hier vinden: 2012, 2011, 2010, 2009 en 2007.

Opdracht
Ontwerp en bouw het snelst varende modelzeilschip van Nederland. Na het afleggen van drie verschillende wedstrijdbanen, zal de snelste boot worden vastgesteld.

Wedstrijden
Gezien de tijd op de dag is besloten om baan 1 en 3 zoals die eerder waren gedefinieerd samen in 1 keer te varen. De banen zijn zo goed als onveranderd ten opzicht van de eerdere definitie. Echter, ze worden nu in 1 keer gevaren. Dat levert dus twee tijden op voor 1 start.

De eerste wedstrijdbaan moet laten zien hoe snel het ontwerp is op een rechte baan onder een hoek van circa 120 graden met de wind machines over een lengte van circa 12 meter.

De derde wedstrijdbaan moet laten zien dat het ontwerp ook in staat is te manoeuvreren op een zig-zag baan rond een serie boeien. De posities van de keerboeien na baan 1 zullen aangepast worden op het windveld. Ga uit van een koers van steeds ongeveer 100-110 graden ten opzichte van de wind en een afstand van maximaal 9 m tussen de boeien.

Baan 1+3 zien er samen als volgt uit (niet op schaal):

Baan 1+3


De tweede wedstrijdbaan moet laten zien dat jouw ontwerp niet alleen snel is, maar ook in staat is om snel te keren. Hiertoe moet aan het einde van de eerste baan gekeerd worden en aan de wind terug gezeild. Het is vrij om de boei boven- of onderlangs te ronden! De tijd wordt nu gemeten op het traject heen en weer. De keerboei zal ongeveer op dezelfde plaats liggen als de finish van baan 1. De hoek met de wind machines zal dus weer ongeveer 120 graden zijn. De baan ziet er als volgt uit (niet op schaal):

Wind
Het windveld zal zich in hoogte uitstrekken tot ongeveer 1 m boven het wateroppervlak. Houd rekening met een windsnelheid ter plaatse van de startlijn en de beneden boei tussen de 3 en 4 m/s en rond de 1 m/s bij de beneden boei. De breedte van het windveld is ongeveer 12 m. Er wordt gepoogd een homogeen windveld in te stellen. Echter, ervaring leert dat dit niet helemaal mogelijk is. Door de beperkte afmetingen van de ruimte kunnen er lokaal grotere variaties in wind sterkte en richting optreden, vooral in de uithoeken van de banen. Hier moet U rekening mee houden!!

Doelgroep
Teams van studenten die de “Minor Zeiljachten” 2012 volgen (zie ook de website van de TU Delft en van STC).

De ontwerp eisen
We gaan uit van een open klasse: (bijna) alles mag en alle rompvormen zijn toegestaan. De enige beperkingen zijn:

  • Alleen zelfgebouwde en zelfontworpen zeilboten kunnen geselecteerd worden voor deze wedstrijd.
  • Het zeil oppervlak mag maximaal 0.85 vierkante meter zijn
  • De romp inclusief verstijvingen mag alleen van balsa hout gemaakt worden.
Dit is een samenvatting van de belangrijkste punten. De complete eisen worden geleverd door de TU Delft en STC.

Elke team krijgt een afstandsbedieningset met vier servo's, een zender en een ontvanger te leen, zodat je de boot (denk aan stuurmiddelen, zeilstand) kunt bedienen.


En verder...
  • De wedstrijdbaan #1 moet binnen 2 minuten en wedstrijdbanen #2 en #3 moeten binnen drie minuten afgelegd worden. Als een boot er langer over doet, wordt de race afgebroken en krijgt het team de tijd van de langzaamste boot plus 10%.
  • De boot mag onderweg niet geholpen worden
  • De bestuurder van de boot mag op een vrij te kiezen plek staan. Dit kan bijvoorbeeld op de kant, op de sleepwagen of in het water zijn
  • Je moet een zeilnummer aan beide kanten in het zeil aanbrengen. Dit nummer moet minimaal 45 mm hoog zijn. Deze nummers worden bepaald door de TU Delft en STC.
  • Elk team moet op de dag van de wedstrijd vlak voor aanvang van de wedstrijden een korte maar krachtige presentatie geven over hun ontwerp. Richt je hierin vooral op de redenen waarom dit ontwerp de wedstrijd zal gaan winnen. Deze presentatie duurt maximaal twee minuten. Daarnaast verwachten we van elk team een poster op A3-formaat met daarop puntsgewijs de belangrijkste informatie over het ontwerp.
  • Een week voor de wedstrijd moeten de presentatie en poster (digitaal) bij MARIN aangeleverd zijn als PDF. De presentatie moet in PDF formaat, omdat we deze zullen samenvoegen met de presentaties van alle andere teams.
  • Om het model tijdens de presentaties te kunnen tonen en eventuele schade gedurende de dag te voorkomen, dient elk team een steun/standaard te maken waarop het model geplaatst kan worden.
Het wedstrijd water
De wedstrijd vindt plaats in het Shallow Water Basin van MARIN. De waterdiepte tijdens de wedstrijd zal tussen de 0.50 m en 0.75 m bedragen. Het is mogelijk om voor aanvang van de wedstrijd met het model proef te varen in het bassin. Er wordt ten sterkste aanbevolen om te zorgen dat het model hier klaar voor is. De ervaring leert dat een goede proefvaart een voorwaarde is voor een goede wedstrijd.

Procedure tijdens de wedstrijden
Er wordt eerst een voorronde gevaren waarbij elk team de gegeven banen moet afleggen. Elke boot vaart apart en de tijd start en stopt zodra het model over de start- respectievelijk finishlijn gaat. Bij de start zal een MARIN-medewerker het model vasthouden en die zal het model zonder snelheid loslaten. De gezeilde tijden van de drie banen worden opgeteld (zonder gewogen te worden). De vijf teams met de beste scores mogen daarna in de finale strijden om de eer en eeuwigdurende roem. De drie zeilboten die als snelste in de finale de wedstrijdbanen afleggen zijn de winnaars van brons, zilver en goud van deze wedstrijd.

Innovatieprijs
Daarnaast beoordeelt een vakkundige jury de inzendingen, waarbij gekeken wordt naar de hoogste impact en het meest innovatieve concept. Deze jury zal (voor zover nu bekend) bestaan uit:

Serge Toxopeus, Researcher bij MARIN
Mark Leslie-Miller van Gerard Dijkstra en Partners,
Joop Slooff, Aerodynamicus
Koos de Ridder, jacht ontwerper
Wim Scheper, Docent Scheepsbouw van STC

Feestelijke afsluiting
We sluiten de zeilwedstrijd af met een bekendmaking van de winnaars en een borrel. De dag zal rond 17.30 uur afgelopen zijn.

Informatie en contact
De laatste informatie staat altijd hier op http://www.marin.nl/zeilwedstrijd/. Voor vragen kan je altijd terecht bij Rogier Eggers ( zeilwedstrijd@marin.nl / 0317-493521 ).

Twitter
De laatste nieuwtjes verspreiden we op twitter. Je kunt zelf ook nieuws delen met hashtag #MARINDSC.

Voorlopig programma 18 januari 2013
Precieze tijden over ontvangst van gasten en studenten bij het MARIN worden nog medegedeeld. Het indicatieve programma dat hierbij wordt gegeven kan dus nog gewijzigd worden.

9:00 - Proefvaren voor deelnemers
11:00 - Presentaties van ieder team – bezoek is welkom
12:00 - Rondleiding door MARIN-faciliteiten
13.00 - Kwalificatieronde
15:30 - Finale
16.30 - Borrel en prijsuitreiking
17:30 - Afsluiting

En tenslotte....
Moge de geraffineerdste winnen!!

Disclaimer | print