Presentaties R&D Seminar 2012
Doel
Het doel van de dag was een uitwisseling van de resultaten van recent maritiem onderzoek van MARIN en het inventariseren van de behoefte aan specifieke oplossingen van de maritieme industrie.

Disclaimer | print