Open dag / Open day 2012
Nederlands
In 2012 opent MARIN opnieuw haar deuren voor het publiek. Op zaterdag 6 oktober van 10.00 tot 16.00 uur staan meer dan 100 MARIN-medewerkers voor u klaar om u kennis te laten maken met de test- en meetwereld van de scheepvaart. Deze dag zijn alle testfaciliteiten in Wageningen geopend en worden er doorlopend interactieve demonstraties gegeven. De faciliteiten in Ede zijn deze dag niet geopend, wel zullen de diverse werkzaamheden in Wageningen te zien zijn.

Net als voorgaande jaren kunt u via een vaste route alle faciliteiten en demonstraties van ons instituut bezoeken. Bij aankomst ontvangt u een informatiekrant. Deze krant geeft uitgebreide informatie over MARIN en al onze werkzaamheden.

Tijdens de Open Dag kunt u de verschillende bassins bezoeken waar continu allerlei proeven met modellen worden gedaan. U kunt zelfs met een model meerijden op een sleepwagen en zo een werkelijke test ervaren. Onderweg ziet u hoe scheepsmodellen en scheepsschroeven gemaakt worden en ontdekt u wat bijvoorbeeld cavitatie is. Bij MARIN’s Nautisch Centrum MSCN kunt u op een scheepsbrugsimulator 'meevaren' of in de verkeerssimulator uitleg krijgen over verkeersbegeleiding op het water. Kortom, een boeiende tocht door de test- en meetwereld van de scheepvaart!

De Open Dag vindt plaats tijdens de Oktober Kennismaand, een jaarlijks terugkerend evenement, bedoeld om kinderen meer met wetenschap en techniek in aanraking te brengen. Voor kinderen tot en met 14 jaar is er bij MARIN dan ook een interessante puzzeltocht met leuke prijzen.

Aan deze open dag zijn geen kosten verbonden. Tegen betaling zijn hapjes en drankjes te verkrijgen.

MARIN is beperkt toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Met het oog op de verwachte drukte is het raadzaam geen kinderwagens mee te nemen; buggy's zijn geen probleem.

Datum en Locatie
Datum: zaterdag 6 oktober, 10.00 - 16.00 uur.
Locatie: Haagsteeg 2, 6708 PM Wageningen

Parkeren
Bij MARIN zelf kan er deze dag niet geparkeerd worden. Er zijn wel invalidenparkeerplaatsen beschikbaar en ook voor bezoekers op de fiets is er voldoende parkeergelegenheid.

Natuurlijk zorgen we voor voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving. Parkeerborden zullen u de weg wijzen naar de volgende parkeerterreinen:

  • Parkeerterrein Biopartner, Binnenhaven 5 (overzijde MARIN)
  • Parkeerterrein Menzis P2 en P3, Marijkweg
  • Parkeerterrein Hotel De Nieuwe Wereld, Marijkeweg 5
Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie.

English
In 2012 MARIN opens its doors once again for the public. On Saturday October 6 from 10.00 until 16.00 hrs over a hundred MARIN employees will be happy to introduce you to the world of model tests and geometry in shipping industry. Throughout the day interactive demonstrations will be given in all testing facilities in Wageningen. The facilities in Ede will not be open for visitors, however the various activities will be demonstrated in Wageningen.

Like previous years you can visit all facilities and attend various demonstrations at our institute by following the route as indicated. Upon arrival you will receive a leaflet which informs you extensively about MARIN.

During this open day most basins are open for visit in which model tests will be carried out. You can even ride along on a towing carriage and experience a real model test. On the route you can see how ship models and propellers are manufactured and learn more about cavitation. At MARIN’s Nautical Centre MSCN you can join the captain on the simulator bridge or see how traffic on the water is being controlled. In short, a fascinating journey through the maritime world on scale!

The Open Day will take place during the Oktober Kennismaand / October Month of Knowledge, a yearly recurring event to introduce children to science and technique. A MARIN children until the age of 14 can go on an exciting treasure hunt.

For this open dag no costs are involved. Drinks and bites are offered against payment.

Some parts of MARIN are difficult to access by wheelchair. In view of the large amount of visitors we suggest not to take baby carriages; smaller buggys are fine.

Date and location
Date: Saturday October 6, 10.00 -16.00 hrs
Location: Haagsteeg 2, 6708 PM Wageningen

Parking facilities
This day the parking places at the MARIN premises will not be available, except for disabled people. For visitors by bike we always have sufficient parking places available.

MARIN will arrange sufficient parking places in the close surroundings. Visitors by car may follow the signs to the following parking places:

  • Parking at Biopartner, Binnenhaven 5 (opposite MARIN)
  • Parking Menzis P2 and P3, Marijkweg
  • Parking Hotel De Nieuwe Wereld, Marijkeweg 5
Any questions?
If you have any questions please contact the Communications Department.

Disclaimer | print