Rules of Design and sailing contest 2012


Dit bericht is zowel in het Engels als in het Nederlands geplaatst. Scroll door naar beneden voor de Nederlandse versie.

English
English

Design the fastest sailing model sail boat of The Netherlands
We challenge all students participating in the ´Sailing Yachts´ minor of the Delft University of Technology and INHOLLAND to apply their knowledge, inspiration and creativity to design and build the fastest model sailing boat of the Netherlands.

One of MARIN´s most important strengths is turning hydrodynamic and nautical technology into innovative products for the maritime industry. With this yearly design and sailing contest MARIN wants to contribute to the practical experience of students and give new ideas a chance to develop into future possibilities.

This page presents the rules and notices for the upcoming race on Friday January 20th 2012. From 2011 you find here the results, rules en video's and photos. Older editions can also be looked up: 2010, 2009 en 2007.

Note that due to the target group, some information is in Dutch only.

Video of 2011 Edition


Nederlands

Ontwerp de snelst varende modelzeilboot van Nederland
Wij dagen studenten die deelnemen aan de minor Zeiljachten van de Technische Universiteit Delft en INHOLLAND uit alle kennis, inspiratie en creativiteit aan te wenden voor het ontwerp en de bouw van het snelst varende modelzeilschip van Nederland.

Het MARITIEM RESEARCH INSTITUUT NEDERLAND (MARIN) in Wageningen, is wereldwijd een belangrijk onderzoekscentrum voor de maritieme branche. De dienstverlening van MARIN is een unieke combinatie van simulaties, modeltesten, ware-groottemetingen en trainingen. MARIN richt zich hierbij op de scheepsbouw, scheepvaart, offshore-industrie en overheden. MARIN beschikt over een groot aantal faciliteiten voor het op schaal testen van scheepsmodellen en het trainen van scheepsbemanning. Het omzetten van hydrodynamische en nautische technologie naar innovatieve producten voor de maritieme industrie is een belangrijk onderdeel van het succes van MARIN. Met deze jaarlijkse ontwerpwedstrijd wil MARIN een bijdrage leveren aan de praktijkvorming van studenten en nieuwe ideeën een kans geven uit te laten groeien tot mogelijkheden voor de toekomst.


Deze pagina geeft de regels en het programma weer van de race die op vrijdag 20 januari 2012 in Wageningen zal worden gehouden. Van de vorige editie in 2011 kun je vinden: results, rules en video's and photos. Oudere edities vind je hier: 2010, 2009 en 2007.

Op vrijdag 20 januari 2012 zijn alle deelnemers van harte welkom bij MARIN om hun ontwerp te presenteren en deel te nemen aan een spectaculaire zeilwedstrijd. De wedstrijd biedt behalve de uitdaging om te winnen, een leuke en inspirerende gelegenheid om de theorie in de praktijk te brengen.

Opdracht
Ontwerp en bouw het snelst varende modelzeilschip van Nederland.

Tijdens het afleggen van drie verschillende wedstrijdbanen, zal de snelste en meest innovatieve boot worden vastgesteld.

Wedstrijden
De eerste wedstrijdbaan moet laten zien dat jouw ontwerp niet alleen snel is, maar ook in staat is om snel te keren. Hiertoe moet het ontwerp eerst ruimwinds naar de keerboei varen, om hier te gijpen en halve wind naar de finish te varen. De baan ziet er als volgt uit (niet op schaal):
De tweede en derde wedstrijd worden op dezelfde baan gevaren. Die baan ziet er als volgt uit (niet op schaal):

De derde wedstrijd moet laten zien dat het ontwerp ook in staat is te manoeuvreren en om boeien te ronden in variabele windcondities.

Wind
Houd rekening met een maximale windsnelheid van 4 m/s bij de finish van wedstrijd 3 (dicht bij de windfans). Dit betekent dat bij de benedenboei de wind aanmerkelijk minder zal zijn.

Doelgroep
Teams van studenten die de “Minor Zeiljachten” 2011-2012 volgen (zie ook de website van de TU Delft en van INHOLLAND).

De ontwerp eisen
We gaan uit van een open klasse. Er zijn slechts een paar restricties. De volledige regels worden door de TU Delft en InHolland geleverd. Hier zijn die samengevat:
1. Het zeiljacht mag niet breder zijn dan 30 centimeter
2. Het zeiljacht moet een MONOHULL zijn
3. De totale massa van het complete schip mag niet groter zijn dan 4.59 kg

Alles moet zelf gebouwd zijn. Het enige materiaal dat voor de romp, het dek en verstijvingen gebruikt mag worden is Balsahout, eventueel geïmpregneerd met (epoxy) hars.

En verder...
Voor de wedstrijd gelden de volgende voorwaarden:
1. Wedstrijdbanen moeten binnen een bepaalde tijd afgelegd worden. Deze maximum-tijden zullen nog bekend gemaakt worden
2. De bestuurder van de boot mag op een vrij te kiezen plek staan. Dit kan bijvoorbeeld op de kant, op de sleepwagen of in het water zijn
3. De boot mag onderweg niet geholpen worden
4. Je moet een zeilnummer aan beide kanten in het zeil aanbrengen. Dit nummer moet minimaal 45 mm hoog zijn. Het zeilnummer krijg je van het MARIN aangeleverd op de wedstrijd dag.
5. Elk team moet op de dag van de wedstrijd voor aanvang van de wedstrijd een korte maar krachtige presentatie geven over hun ontwerp. Richt je hierbij vooral op de redenen waarom dit ontwerp de wedstrijd zal gaan winnen. Deze presentatie duurt maximaal twee minuten. Daarnaast verwachten we van elk team een poster op A3-formaat met daarop puntsgewijs de belangrijkste informatie over het ontwerp.
6. Een week voor de wedstrijd moeten de presentatie en poster (digitaal) bij MARIN aangeleverd zijn.
7. Om het model tijdens de presentaties te kunnen tonen en eventuele schade gedurende de dag te voorkomen, dient elk team een steun/standaard te maken waarop het model geplaatst kan worden.

Het wedstrijd water
De wedstrijd vindt plaats in het Shallow Water Basin van MARIN. De waterdiepte in dit bassin is instelbaar tot maximaal 1.10 meter. Tijdens de wedstrijd zal de waterdiepte minimaal 0.70 meter zijn.

De wedstrijd dag
Op vrijdag 20 januari 2012 dienen de deelnemers zich om 08.45 uur bij de receptie van MARIN te melden. De overige bezoekers ontvangen we om 10.45 uur bij MARIN voor deze spectaculaire zeilwedstrijd.

Procedure tijdens de wedstrijden
Er wordt eerst een voorronde gevaren waarbij elk team de gegeven banen moet afleggen. Elke boot vaart apart en de tijd start en stopt zodra het model over de start, respectievelijk finishlijn gaat. Bij de start zal een MARIN-medewerker het model vasthouden en die zal het model zonder snelheid loslaten.

De gezeilde tijden van de drie banen worden opgeteld (zonder gewogen te worden). De vijf teams met de beste totaaltijd mogen daarna in de finale strijden om de eer en eeuwigdurende roem. De finale wordt alleen op de tweede wedstrijdbaan gevaren.

Innovatieprijs
Daarnaast beoordeelt een vakkundige jury de inzendingen, waarbij gekeken wordt naar de hoogste impact en het meest innovatieve concept. Deze jury zal (voor zover nu bekend) bestaan uit:
Bas Buchner, algemeen directeur MARIN (voorzitter),
Serge Toxopeus, Researcher MARIN (vice-voorzitter),
Gerard Dijkstra van Gerard Dijkstra en Partners,
Koos de Ridder, jachtontwerper
Maarten Voogd van Simonis en Voogd Jachtontwerpers
Wim Scheper, Docent Scheepsbouw van INHOLLAND

Feestelijke afsluiting
We sluiten de zeilwedstrijd af met een bekendmaking van de winnaars en een borrel. De dag zal rond 17.00 uur afgelopen zijn.

Voorlopig programma 20 januari 2012
9:00 - Proefvaren voor deelnemers
11:00 - Presentaties van ieder team – bezoek is welkom
12:00 - Rondleiding door MARIN-faciliteiten
13.00 - Kwalificatieronde
15.00 - Finale
15.30 - Borrel en prijsuitreiking
17:00 - Afsluiting

En tenslotte....
Moge de geraffineerdste winnen!!

Disclaimer | print