R&D Seminar 2011
MARIN organiseert elk jaar een R&D seminar. Doel van dit seminar is het bedrijfsleven de mogelijkheid te geven om MARIN actief inhoudelijk te sturen. Een tweede doel is ook de kennisoverdracht van MARIN ontwikkelingen naar het bedrijfsleven. Tijdens deze dag worden er workshops gehouden rondom maatschappelijke of industriële thema’s, en is er ruimte voor plenaire lezingen over actuele onderwerpen. Dit jaar zal de R&D dag gehouden worden op dinsdag 27 september. Dit jaar zal het R&D seminar in het teken staan van de Topsector Water. De Topsector Water is één van de Topsectoren in het Topgebiedenbeleid van het kabinet. Maritiem is, naast deltatechnologie en waterzuiveringtechnologie, één van de subsectoren van dit Topgebied Water. Het kabinet wil de Topgebieden verder versterken om Nederland een toppositie te geven in het internationale bedrijfsleven. Daarvoor is een sterke samenwerking nodig tussen de ‘gouden driehoek’ van overheid, bedrijfsleven en onderzoek. Het afgelopen half jaar is door het Topteam Water onder leiding van Koos van Oord (voormalig CEO van Van Oord) samengewerkt aan plannen voor de Topsector Water. Deze zijn in de vorm van het Advies ‘Water verdient het’ aangeboden aan minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Daarin staan een aantal voorstellen in voor ‘business cases’: specifieke onderwerpen die (nieuwe) mogelijkheden bieden voor de sector. De Maritieme sector is betrokken geweest bij de eerste opzet daarvan, nu is het de tijd ze verder uit te werken en ze in een breder kader te plaatsen. Ook MARIN wil haar research bij deze business cases laten aansluiten.


Programma R&D Seminar 2011

Doel
Het doel van de dag is een uitwisseling van de resultaten van recent maritiem onderzoek van MARIN en het inventariseren van de behoefte aan specifieke oplossingen van de maritieme industrie.

Opzet van de dag
De dag zal afgetrapt worden door een lezing van het boegbeeld van de topsector Water, Koos van Oord, over de uitdagingen voor de maritieme sector in het Topgebied Water. In plenaire lezingen zullen een aantal van de business cases nader toegelicht worden. Daarnaast is er in de vorm van workshops ruim de gelegenheid om inhoudelijk te discussiëren over de business cases.

Opgave en kosten
U kunt zich tot 23 september 2011 opgeven voor deze dag met behulp van het inschrijfformulier.


Deelname aan het MARIN R&D Seminar 2011 is kostenloos.

Tijd en plaats
Datum: Dinsdag 27 September 2011 van 09:00 - 17:00 uur.

Locatie: Hotel en Congrescentrum Hof van Wageningen (voorheen WICC), Lawickse Allee 9, 6701 AN Wageningen, tel. 0317-49 01 33Programma
09:15-09:45 Ontvangst en koffie
09:45-10:00 Welkom
10:00-10:30 Uitdagingen voor Maritiem in te Topsector Water
10:30-11:00 Schoon schip maken
11:00-11:30 Koffiepauze
11:30-12:30 3 parallele workshops: "Het schone en slimme schip" , "Slim vervoeren in de delta" , "Zeebodem infrastruktuur/het drijvende productieplatform"
12:30-13:30 Lunch
13:30-14:00 Deep sea mining
14:00-14:30 Hydrodynamische uitdagingen Deep sea dredging and mining
14:30-15:00 Koffie/Thee pauze
15:00-16:00 3 paralelle workshops: "Deep sea ming" , "Veiligheid: van probleem naar product?" , "Water en energie: drijvende windturbines"
16:00-17:00 Borrel
Disclaimer | print