Rules of Design and sailing contest 2011
English
English

One of MARIN´s most important strengths is turning hydrodynamic and nautical technology into innovative products for the maritime industry. With this yearly design and sailing contest MARIN wants to contribute to the practical experience of students and give new ideas a chance to develop into future possibilities. We challenge all students participating in the ´Sailing yachts´ minor of the Delft University of Technology and INHOLLAND to apply their knowledge, inspiration and creativity to design and build the fastest model sailing boat of the Netherlands.

This page presents the rules and notices as they applied to the race held on Friday January 14th 2011.

In view of the target group, further information will be in Dutch.

Nederlands
Nederlands

Ontwerp de snelst varende modelzeilboot van Nederland
Het MARITIEM RESEARCH INSTITUUT NEDERLAND (MARIN) in Wageningen, is wereldwijd een belangrijk onderzoekscentrum voor de maritieme branche. De dienstverlening van MARIN is een unieke combinatie van simulaties, modeltesten, ware-groottemetingen en trainingen. MARIN richt zich hierbij op de scheepsbouw, scheepvaart, offshore-industrie en overheden. MARIN beschikt over een groot aantal faciliteiten voor het op schaal testen van scheepsmodellen en het trainen van scheepsbemanning.

Deze pagina geeft de regels en het programma weer van de race die op vrijdag 14 januari 2011 heeft gevaren.

Het omzetten van hydrodynamische en nautische technologie naar innovatieve producten voor de maritieme industrie is een belangrijk onderdeel van het succes van MARIN. Met deze jaarlijkse ontwerpwedstrijd wil MARIN een bijdrage leveren aan de praktijkvorming van studenten en nieuwe ideeen een kans geven uit te laten groeien tot mogelijkheden voor de toekomst. Wij dagen studenten die deelnemen aan de minor Zeiljachten van de Technische Universiteit Delft en INHOLLAND dan ook uit alle kennis, inspiratie en creativiteit aan te wenden voor het ontwerp en de bouw van het snelst varende modelzeilschip van Nederland.

Op vrijdag 14 januari 2011 zijn alle deelnemers van harte welkom bij MARIN om hun ontwerp te presenteren en deel te nemen aan een spectaculaire zeilwedstrijd. De wedstrijd biedt behalve de uitdaging om te winnen, een leuke en inspirerende gelegenheid om de theorie in de praktijk te brengen.


Opdracht

Ontwerp en bouw het snelst varende zeilschip van Nederland. Na het presteren op twee wedstrijdbanen in de voorronde zal het snelste en het meest innovatieve schip worden bepaald. De snelste schepen varen daarna in een finale voor de eeuwige roem.

Baan 1
Baan 1 ligt haaks op de wind en heeft een lengte van ca. 15 meter. Je vaart van de start naar een keerboei en vervolgens terug naar de start, die ook dienst doet als finish. Op deze baan worden tegelijkertijd 2 resultaten bepaald:

 • (Een deel van) het eerste rechte stuk van de start tot aan de keerboei wordt gebruikt om de pure snelheid van je ontwerp te bepalen
 • Het afleggen van gehele baan wordt gebruikt om te bepalen of jouw ontwerp niet alleen snel is, maar ook in staat is om snel te keren. De keuze is vrij om bij de keer boei overstag te gaan of te gijpen.
Baan 1 ziet er als volgt uit (niet op schaal):

Baan 2
Baan 2 is een driehoeksbaan. Hierop moet je laten zien dat het ontwerp ook in staat is te manoeuvreren op een driehoeksbaan en om boeien te ronden in variabele windcondities.

Baan 2 ziet er als volgt uit (niet op schaal):

Maten en omstandigheden

De afstand van start tot verre-boei is ongeveer 15 m. De benedenboei in de driehoeksbaan zal ongeveer 6 m benedenwinds van de lijn tussen de startboeien en de overstagboei liggen. Het windveld zal zich in hoogte uitstrekken tot ongeveer 1 m boven het wateroppervlak. Hou rekening met een windsnelheid ter plaatse van de startlijn en verre-boei tussen de 1.5 en 2 m/s en rond de 1 m/s bij de benedenboei. Elke team krijgt een afstandsbedieningset met vier servo´s, een zender en een ontvanger te leen, zodat je de boot (denk aan stuurmiddelen, zeilstand) kunt bedienen.

Voorwaarden
We gaan uit van een open klasse: (bijna) alles mag. Zie hiervoor de regels van de TU Delft en INHOLLAND die hier zijn samengevat:

 • Maximale lengte van het gehele ontwerp is 90 cm, de maximale breedte 30 cm en de diepgang mag niet groter zijn dan 40 cm.
 • Het zeiljacht moet een monohull zijn.
 • Alleen zelfgebouwde en zelfontworpen zeilboten kunnen geselecteerd worden voor deze wedstrijd.
 • Voor de bediening van het model mag alleen de voorgeschreven afstandsbedieningsset gebruikt worden. Deze kan tegen borg van MARIN worden geleend. Indien gewenst, mag een team de set ook zelf aanschaffen. Hij moet dan wel aan onderstaande specificaties voldoen. Energieopslag aan boord mag alleen voor deze set worden aangewend.
 • Het zeiljacht mag alleen voortbewogen worden door gebruik te maken van de wind.
 • Alle wedstrijden moeten gezeild worden met een configuratie van het ontwerp. Dus tussentijdse veranderingen aan romp, stabiliteit, tuigage of zeilen zijn niet toegestaan.
 • De regels van de TU Delft en InHolland met betrekking tot fabricage etc. dienen nageleefd te worden.
En verder .....
 • De driehoeksbaan moet binnen drie minuten afgelegd worden en de snelheidsbaan in twee minuten. Als een boot er langer over doet, wordt de race afgebroken en krijgt het team de tijd van de langzaamste boot plus 10%.
 • Je moet een zeilnummer aan beide kanten in het zeil aanbrengen. Dit nummer moet minimaal 45 mm hoog zijn en een afstekende kleur hebben. Het nummer krijg je van ons toegewezen.
 • Elk team moet kort maar krachtig een presentatie houden over hun ontwerp. Richt je hierin vooral op de redenen waarom dit ontwerp de wedstrijd zal gaan winnen. De presentatie duurt maximaal twee minuten. Daarnaast verwachten we van elk team een poster op A3-formaat met daarop puntsgewijze informatie over het ontwerp. Een week voor de wedstrijd moeten de presentatie en poster (digitaal) bij MARIN aangeleverd zijn.
 • Om het model tijdens de presentaties te kunnen tonen en eventuele schade gedurende de dag te voorkomen, dient elk team een steun/standaard te maken waarop het model geplaatst kan worden.
Afstandsbedieningset
De afstandsbedieningset wordt door de Michiel Katgert van de TU Delft geleverd.

Innovatieprijs
Naast de wedstrijd beoordeelt een vakkundige jury vanuit MARIN de inzendingen, waarbij gekeken wordt naar de hoogste impact en het meest innovatieve concept. De jury zal (voor zover bekend) bestaan uit de volgende personen:

 • Bas Buchner, Algemeen directeur MARIN (voorzitter)
 • Erik-Jan de Ridder Project Manager MARIN
 • Gerard Dijkstra, van Gerard Dijkstra en Partners
 • Koos de Ridder, jacht ontwerper
 • Maarten Voogd, Simonis en Voogd Jachtontwerpers
 • Wim Scheper, INHOLLAND
We sluiten de zeilwedstrijd af met een bekendmaking van de winnaars en een rondleiding door MARIN´s testfaciliteiten. De dag zal rond 17.00 uur afgelopen zijn.

Voorlopig programma 14 januari 2011
8:45 uur aankomst bij MARIN van deelnemers
9:00 uur testen van de zeilboten
10:30 uur overig bezoek melden bij receptie
11:00 uur welkom, presentaties van de concepten en lunch
11.50 uur rondleiding door MARIN´s testfaciliteiten
13.00 uur voorronde zeilwedstrijd in het Offshore Basin
14.30 uur finale (5 snelste teams)
15.00 uur borrel en bekendmaking winnaars
16.30 uur afsluiting

Vragen?
Neem dan contact op met Rogier Eggers, telefoonnummer (0317) 49 35 21 of e-mail naar zeilwedstrijd@marin.nl.

Vorige wedstrijden
Benieuwd naar de vorige wedstrijden? Klik hier (2010), hier (2009) of hier (2007) voor meer informatie en foto´s!

Disclaimer | print