R&D Seminar 2009
Het ‘MARIN R&D Seminar’ is een jaarlijks terugkerende dag waarin MARIN de resultaten van haar onderzoek presenteert aan de Nederlandse Maritieme Industrie en het Maritieme MKB en daarbij de gelegenheid geeft tot uitwisseling van behoeftes voor toekomstig onderzoek. Uitnodiging R&D Seminar 2009.

Doel
Het doel van de dag is een uitwisseling van de resultaten van recent maritiem onderzoek van MARIN en het inventariseren van de behoefte aan specifieke oplossingen van de maritieme industrie.

Opzet van de dag
De dag zal gemengd zijn van opzet: een afwisseling van plenaire lezingen en workshops.

Na een key-note lezing zal MARIN een overzicht geven van de plannen voor onderzoek in de komende jaren. De overige lezingen zullen zich concentreren op sloshing problemen en ontwikkelingen in het geïntegreerd aanpakken van weerstand, voortstuwing, zeegang en manoeuvreren.

De lezingen zullen worden afgewisseld met workshops. Doel van de workshops is om te discussiëren over belangrijke onderzoeksvragen uit de industrie en te bekijken welke oplossing MARIN daarvoor in huis heeft of welk onderzoek MARIN zal moeten gaan uitvoeren. De onderwerpen van de workshops zijn gekozen door de industriële leden van de MARIN Adviesraad, zodat ze aansluiten bij vragen uit de markt.

Overzicht en korte beschrijving workshops

Opgave en kosten
U kunt zich tot 18 september 2009 opgeven voor deze dag met behulp van het inschrijfformulier.

Deelname aan het ‘MARIN R&D Seminar 2009' is kosteloos.

Tijd en plaats
Datum: Dinsdag 22 September 2009 van 09:30 - 17:00 uur.

Locatie: Hotel en Congrescentrum Hof van Wageningen (voorheen WICC), Lawickse Allee 9, 6701 AN Wageningen, tel. 0317-490133

Programma
09.30 – 10.00 Ontvangst, Registratie en koffie
10.00 – 10.30 Keynote
10.30 – 11.00 MARIN’s plannen voor onderzoek in de komende 5 jaar - Dr. Ir. H.J.Prins
11.00 – 11.30 Koffie pauze

11.30 – 13.00 Workshops:
1) Renewable Energy (Tidal)
2) Binnenvaart
3) Retrofits

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 14.30 Advances in Sloshing Assessment – Ir. H. Bogaert
14.30 – 15.00 Integratie van Powering, Zeegang en Manoeuvreren - Ir. G. Loeff

15.00 – 16.30 Workshops:
1) Renewable Energy (Waves)
2) Emissies
3) Simulatoren in operaties

16.30 – 17.00 Ter afsluiting een borrel

Disclaimer | print