R&D Seminar 2008
Het ‘MARIN R&D Seminar’ is een jaarlijks terugkerende dag waarin MARIN de resultaten van haar onderzoek presenteert aan de Nederlandse Maritieme Industrie en het Maritieme MKB en daarbij de gelegenheid geeft tot uitwisseling van behoeftes voor toekomstig onderzoek. Uitnodiging R&D Seminar 2008.

Resultaten R&D Seminar

Doel
Het doel van de dag is een uitwisseling van de resultaten van recent maritiem onderzoek van MARIN en het inventariseren van de behoefte aan specifieke oplossingen van de maritieme industrie.

Opzet van de dag
De dag zal gemengd zijn van opzet: een afwisseling van plenaire lezingen en workshops.

De eerste presentatie zal gegeven worden door mevr. Mr. R.M. Bergkamp, de Directeur-Generaal Ondernemen & Innovatie van het ministerie van Economische Zaken. Het onderwerp van haar lezing zal zijn Innovatie in de Maritieme Industrie. De overige lezingen zullen zich concentreren op hydrodynamische onderwerpen voor een brede doelgroep: CFD, Multi-body hydrodynamica en scheepvaartveiligheid. Deze lezingen zullen verzorgd worden door MARIN.

De lezingen zullen worden afgewisseld met workshops. Doel van de workshops is om te discussiëren over belangrijke onderzoeksvragen uit de industrie en te bekijken welke oplossing MARIN daarvoor in huis heeft of welk onderzoek MARIN zal moeten gaan uitvoeren. De onderwerpen van de workshops zijn gekozen door de industriële leden van de MARIN Adviesraad, zodat ze aansluiten bij vragen uit de markt.

Opgave en kosten
U kunt zich tot 26 september 2008 opgeven voor deze dag met behulp van hetinschrijfformulier.

Deelname aan het ‘MARIN R&D Seminar 2008’ is kosteloos.

Tijd en plaats
Datum: Vrijdag 3 oktober 2008 van 10:00 - 17:00 uur.

Locatie: Hotel en Congrescentrum WICC, Lawickse Allee 9, 6701 AN Wageningen, tel. 0317-490133

Parkeren bij het WICC

Programma
09.30 – 10.00 Ontvangst, Registratie en koffie
10.00 – 10.30 Keynote - Mevr. R. Bergkamp
10.30 – 11.00 Recente ontwikkelingen in CFD
11.00 – 11.30 Koffie pauze

11.30 – 13.00 Workshops:
               1) Brandstof besparing in ontwerp
               2) CFD Schepen Weerstand & Voortstuwing
               3) Werkbaarheid & Inzetbaarheid

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 14.30 Multi-body Hydrodynamica
14.30 – 15.00 Scheepvaartveiligheid

15.00 – 16.30 Workshops:
               1) Brandstof besparing operationeel
               2) CFD Schepen Zeegang & Manoeuvreren
               3) CFD Offshore

16.30 – 17.00 Ter afsluiting een borrel

Disclaimer | print