English
Due to the target group, this information is primarily in Dutch. A small summary in English is included at the bottom of this page.

Ontwerp- en zeilwedstrijd 2018-2019
Op deze pagina vind je de uitnodiging en regels voor de ontwerp- en zeilwedstrijd die wordt gehouden op vrijdag 18 januari 2019.

Hieronder een impressie van de editie van vorig jaar:

Over MARIN
Het MARITIEM RESEARCH INSTITUUT NEDERLAND (MARIN) in Wageningen, is wereldwijd een belangrijk onderzoekscentrum voor de maritieme branche. De dienstverlening van MARIN bestaat uit een unieke combinatie van simulaties, modeltesten, ware grootte metingen en trainingen. MARIN richt zich hierbij op de scheepsbouw, scheepvaart, offshore-industrie en overheden. MARIN beschikt over een groot aantal faciliteiten voor het op schaal testen van scheepsmodellen en het trainen van scheepsbemanning.

Het omzetten van hydrodynamische en nautische technologie naar innovatieve producten voor de maritieme industrie is een belangrijk onderdeel van het succes van MARIN. Met deze jaarlijkse ontwerpwedstrijd wil MARIN een bijdrage leveren aan de praktijkvorming van studenten en nieuwe ideeën een kans geven uit te laten groeien tot mogelijkheden voor de toekomst. Wij dagen studenten die deelnemen aan de minor Zeiljachten van de Technische Universiteit Delft en het Rotterdam Mainport Institute dan ook uit alle kennis, inspiratie en creativiteit aan te wenden voor het ontwerp en de bouw van het snelst varende modelzeilschip van Nederland.


Opdracht
Ontwerp en bouw het snelst varende modelzeilschip van Nederland. Welke boot dit is zal worden vastgesteld door het afleggen van drie wedstrijdbanen.

Wedstrijden
De wedstrijd bestaat uit een voorronde waarin drie wedstrijdbanen worden gevaren. Uit de voorronde worden vijf teams geselecteerd die de finale varen. In de finale worden dezelfde banen nogmaals gevaren.

De eerste / tweede wedstrijdbaan moet laten zien hoe snel het ontwerp is op een voordewindse koers (RACE 1) en hoe snel het in staat is om terug te kruisen naar de start / finish (RACE 2). Het rak is ongeveer 10 m lang, en er wordt stilliggend gestart. Er worden op deze baan twee tijden opgenomen, waarbij de finish van RACE 1 de start is van RACE 2.
RACE 1 is van de start tot het passeren van de benedenboei.
RACE 2 is vanaf het passeren van de benedenboei tot het passeren van de start / finishlijn.

Baan 1-2 ziet er als volgt uit (niet op schaal):

De derde wedstrijdbaan moet laten zien dat het ontwerp ook in staat is om halve wind te varen, en een manoeuvre uit kan voeren op snelheid. De keerboei ligt ongeveer 8-10 meter van de start/finish. Er wordt op deze baan één tijd opgenomen:
RACE 3 is van de start tot aan de finish.

Baan 3 ziet er als volgt uit (niet op schaal):

Wind
Bij de startlijn van wedstrijd 1 zal de windsnelheid ±4 m/s zijn. Bij de finishlijn van wedstrijd 1, tevens de startlijn van wedstrijd 2, zal de windsnelheid ±2m/s zijn. De windsnelheid op wedstrijdbaan 3 zal ± 3m/s bedragen. De breedte van het windveld is ongeveer 12 m. Er wordt gepoogd een zo homogeen mogelijk windveld in te stellen, maar de ervaring leert dat dit niet perfect mogelijk is. Door de beperkte afmetingen van de ruimte kunnen er lokaal grotere variaties in windsterkte en richting optreden, vooral in de uithoeken van de banen. Houd hier rekening mee!

Doelgroep
Teams van studenten die de Minor Zeiljachten 2018/2019 aan de Technische Universiteit (TU) Delft of het vak aan het Rotterdam Mainport Institute (RMI) volgen. Zie ook de website van de TU Delft of RMI.

Voorwaarden en ontwerp eisen
De volgende beschrijving is een samenvatting van de vastgestelde regels door de TU Delft. We gaan uit van een open klasse: alles mag, binnen de onderstaande uitgangspunten en de Nederlandse wet.

De relevante afmetingen van de ontwerpen moeten voldoen aan de zogenaamde Ontwerpeisen. De volgende eisen gelden voor het ontwerp als het rechtop in de controlebox drijft:

 • De waterlijnlengte is maximaal 80 cm
 • De lengte over alles is maximaal 150 cm
 • De breedte over alles is maximaal 40 cm
 • De diepgang is maximaal 50 cm
 • De hoogte boven de waterlijn is maximaal 120 cm
 • De voortstuwing is 100% via 'zeilen' (schroeven, flettner rotors, windmolens etc. zijn niet toegestaan)
Naast deze afmetingen zijn er een aantal aanvullende eisen:
 • De romp, de appendages en de zeilen moeten helemaal door de teams zelf gemaakt worden.
 • Er zijn eisen aan het toegestane bouwmateriaal. De romp, het dek en verstijvingen mogen bijvoorbeeld alleen van hout worden gemaakt (zie opdracht voor details).
Er worden per team één zeskanaals remote control met vier servo's aan de deelnemers ter beschikking gesteld door de TU Delft. Welke functies hiermee aan boord gecontroleerd worden is vrij te bepalen door de deelnemers.

En verder...
 • Voor RACE 1, RACE 2 en RACE 3 gelden maximumtijden van respectievelijk 1, 4 en 3 minuten (waarbij de tijd voor RACE 2 vanaf de finish van RACE 1 gerekend wordt). Als een boot er langer over doet, wordt de race afgebroken en krijgt het team de maximale tijd plus 10%.
 • De boot mag onderweg niet geholpen worden.
 • Een MARIN-medewerker zal het model positioneren op de startlijn en het zonder snelheid loslaten. Het moment van starten en de positie en oriëntatie worden bepaald door MARIN. De positie en oriëntatie worden zo identiek als mogelijk gehouden voor alle boten.
 • 1 of 2 bestuurders van de boot mogen op een vrij te kiezen plek staan. Dit kan bijvoorbeeld op de kant, op de sleepwagen of in het water zijn.
 • Er moet een zeilnummer (minimaal 8 cm hoog) aan beide kanten in het zeil aangebracht worden. Het nummer krijg je toegewezen van TU Delft of RMI (zeilnummer = groepsnummer).
 • Elk team moet op de dag van de wedstrijd vlak voor aanvang van de wedstrijden een korte maar krachtige presentatie geven over hun ontwerp. Richt je hierin vooral op de redenen waarom dit ontwerp de wedstrijd zal gaan winnen. Deze presentatie duurt maximaal twee minuten. Daarnaast verwachten we van elk team een poster op A3-formaat met daarop puntsgewijs de belangrijkste informatie over het ontwerp.
 • Een week voor de wedstrijd moeten de presentatie (als PDF met beeldverhouding 16:9) en poster (digitaal) bij de docent aangeleverd zijn.
 • Om het model tijdens de presentaties te kunnen tonen en eventuele schade gedurende de dag te voorkomen, dient elk team een steun/standaard te maken waarop het model geplaatst kan worden. Het zeil moet demontabel zijn in verband met vervoer per bus.
Het wedstrijd water
De wedstrijd vindt plaats in het Shallow Water Basin van MARIN. Dit bassin is 220 m lang en 15.8 m breed. De waterdiepte tijdens de wedstrijd zal rond de de 0.7 m bedragen. Het is mogelijk om voor aanvang van de wedstrijd met het model proef te varen in het bassin. Het wordt ten sterkste aanbevolen om te zorgen dat het model hier al voor de dag zelf klaar voor is. De ervaring leert dat een goede proefvaart een voorwaarde is voor een goede wedstrijd.

Procedure en scoring tijdens de wedstrijden
Er wordt eerst een voorronde gevaren waarbij elk team de gegeven banen moet afleggen. Elke boot vaart apart en de tijd start en stopt zodra het model over de start- respectievelijk finishlijn gaat. De gezeilde tijden van de drie races worden opgeteld (zonder gewogen te worden). De vijf teams met de beste scores mogen daarna in de finale strijden om de eer en eeuwigdurende roem. De drie zeilboten die als snelste in de finale de wedstrijdbanen afleggen zijn de winnaars van brons, zilver en goud van deze wedstrijd.

Innovatieprijs
Daarnaast beoordeelt een vakkundige jury de inzendingen, waarbij gekeken wordt naar de hoogste impact en het meest innovatieve concept. Deze jury zal (voor zover nu bekend) bestaan uit:

 • Peter Bosgraaf (Bosgraaf Yacht Design)
 • Kees van Vliet (Van Vliet Zeilen)
 • Martijn van Schaik (Hoek Design)
 • Serge Toxopeus (MARIN)
 • Innovatieprijswinnaars van jaar 2017-2018
Feestelijke afsluiting
We sluiten de zeilwedstrijd af met een bekendmaking van de winnaars en een borrel.

Informatie en contact
De laatste informatie staat altijd hier op http://www.marin.nl/zeilwedstrijd/. Voor vragen kan je altijd terecht bij Sanne van Essen( zeilwedstrijd@marin.nl ).

Programma vrijdag 18 januari 2019
09.15 uur Ontvangst deelnemers zeilwedstrijd
09.30 uur Start testvaren
11.00 uur Jurymeting
11:30 uur Teampresentaties + lunch
12.20 uur Rondleiding door MARIN’s testfaciliteiten
13.15 uur Ontvangst ouders, familie en vrienden
13.40 uur Voorrondes
15.30 uur Finale (5 snelste teams)
15.55 uur Vrij varen (starttijd afhankelijk van in-/uitloop programma)
16.10 uur Borrel
16.45 uur Prijsuitreiking
17.30 uur Afsluiting

En tenslotte....
Moge de geraffineerdste winnen!


Eerdere edities
Informatie over vorige edities (inclusief resultaten, video's en foto's) kun je hier vinden:
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

English
Design the fastest sailing model sail boat of The Netherlands
We challenge all students participating in the Sailing Yachts minor of the Delft University of Technology and Rotterdam Mainport Institute to apply their knowledge, inspiration and creativity to design and build the fastest model sailing boat of the Netherlands. This design and sail contest is organized annually in collaboration with Delft University of Technology and Rotterdam Mainport Institute.

This page presents the rules for the race on Friday 18 January 2019.

For more information, contact Sanne van Essen( zeilwedstrijd@marin.nl ).