Design and sailing contest 2018
English
Due to the target group, this information is primarily in Dutch. A small summary in English is included at the bottom of this page.
Ontwerp- en zeilwedstrijd 2018
Op deze pagina vind je de uitnodiging en regels voor de ontwerp- en zeilwedstrijd die we houden op vrijdag 19 januari 2018.

Over MARIN
Het MARITIEM RESEARCH INSTITUUT NEDERLAND (MARIN) in Wageningen, is wereldwijd een belangrijk onderzoekscentrum voor de maritieme branche. De dienstverlening van MARIN is een unieke combinatie van simulaties, modeltesten, ware grootte metingen en trainingen. MARIN richt zich hierbij op de scheepsbouw, scheepvaart, offshore-industrie en overheden. MARIN beschikt over een groot aantal faciliteiten voor het op schaal testen van scheepsmodellen en het trainen van scheepsbemanning.

Het omzetten van hydrodynamische en nautische technologie naar innovatieve producten voor de maritieme industrie is een belangrijk onderdeel van het succes van MARIN. Met deze jaarlijkse ontwerpwedstrijd wil MARIN een bijdrage leveren aan de praktijkvorming van studenten en nieuwe ideeën een kans geven uit te laten groeien tot mogelijkheden voor de toekomst. Wij dagen studenten die deelnemen aan de minor Zeiljachten van de Technische Universiteit Delft dan ook uit alle kennis, inspiratie en creativiteit aan te wenden voor het ontwerp en de bouw van het snelst varende modelzeilschip van Nederland.


Opdracht
Ontwerp en bouw het snelst varende modelzeilschip van Nederland. Na het afleggen van twee wedstrijdbanen, zal de snelste boot worden vastgesteld.

Wedstrijden
De wedstrijd bestaat uit een voorronde waarin twee wedstrijdbanen worden gevaren. Op die twee banen worden drie tijden bepaald. Uit de voorronde worden vijf teams geselecteerd die de finale varen. In de finale worden dezelfde banen nogmaals gevaren.

De eerste wedstrijdbaan moet laten zien hoe snel het ontwerp is op een ruimwindse koers. De sectie is ongeveer 15.6 m lang en ligt onder een hoek van ongeveer 120 graden met de wind. Er wordt op deze baan 1 tijd opgenomen (RACE 1).

Baan 1 ziet er als volgt uit (niet op schaal):
De tweede wedstrijdbaan moet laten zien dat het ontwerp ook in staat is om voor de wind en aan de wind te varen. De keerboei ligt op ongeveer 10 meter benedenwinds van de start/finish. Daarna moet er weer terug gekruist worden (inclusief het passeren van een ‘poortje’ bestaande uit twee boeien halverwege). Er ligt op deze baan veel nadruk op het manoeuvreren en opkruisen van de bootjes. Er worden op deze baan twee tijden opgenomen:

RACE 2 is van de start tot het passeren van de benedenboei.
RACE 3 is van het passeren van de benedenboei tot aan de finish. Let op, dit zal deels een kruisrak zijn.

Bij beide races moet er door het poortje gevaren worden. Baan 2 / 3 ziet er als volgt uit (niet op schaal):

Wind
Het windveld zal zich in hoogte uitstrekken tot ongeveer 1 m boven het wateroppervlak. De windsnelheid zal rond de 4 m/s zijn ter hoogte van de startlijn, rond de 3 m/s ter hoogte van de benedenboei van baan 2 en rond de 2 m/s bij de benedenboei van baan 1. De breedte van het windveld is ongeveer 12 m. Er wordt gepoogd een zo homogeen mogelijk windveld in te stellen, maar de ervaring leert dat dit niet perfect mogelijk is. Door de beperkte afmetingen van de ruimte kunnen er lokaal grotere variaties in windsterkte en richting optreden, vooral in de uithoeken van de banen. Houd hier rekening mee!

Doelgroep
Teams van studenten die de Minor Zeiljachten 2017/2018 aan de Technische Universiteit (TU) Delft of het vak aan het Rotterdam Mainport Institute (RMI) volgen (zie ook de website van de TU Delft of RMI).

Voorwaarden en ontwerp eisen
De volgende beschrijving is een samenvatting van de vastgestelde regels door de TU Delft. We gaan uit van een open klasse: alles mag, binnen de onderstaande uitgangspunten en de Nederlandse wet.

De relevante afmetingen van de ontwerpen moeten voldoen aan de zogenaamde Ontwerpeisen. De volgende eisen gelden voor het ontwerp als het rechtop ligt, zowel in een ‘box’ als in het water:

 • Het zeiljachtmodel moet een monohull zijn.
 • De lengte van de romp staat vastgesteld op 100cm
 • De lengte van het model + tuigage mag maximaal 110cm zijn
 • De breedte van de romp is minimaal 25cm
 • De breedte van de romp + appendages + tuigage in elke willekeurige stand is maximaal 75cm
 • De maximale hoogte van het zeilplan boven de waterlijn stilliggend is 100cm
 • De maximale diepgang is 50cm onder de waterlijn stilliggend
 • Het minimale gewicht van het complete model (vaarklaar) is 4kg
 • De spantvorm, zowel boven als onder water, mag niet hol zijn.
Naast deze afmetingen zijn er een aantal aanvullende eisen:
 • Het zeiljacht mag alleen voortbewogen door gebruik te maken van de wind (schroeven en windmolens zijn niet toegestaan)
 • Alle wedstrijden moeten gezeild worden met één en dezelfde configuratie van de romp. Dus tussentijdse veranderingen aan de romp en tuigage zijn niet toegestaan. Zeilen strijken/hijsen, m.b.v. servo of winch, mag wel.
 • Er zijn eisen aan het toegestane bouwmateriaal (zie opdracht).
 • Het gebruiken van enige vorm van elektronische “automaten” op welk onderdeel van het model dan ook tijdens het varen is niet toegestaan.
 • De romp, de appendages en de zeilen moeten helemaal door de teams zelf gemaakt worden.
Er worden per team één zeskanaals remote control met vier servo's aan de deelnemers ter beschikking gesteld door de TU Delft. Welke functies hiermee aan boord gecontroleerd worden is vrij te bepalen door de deelnemers.

En verder...
 • Voor RACE 1, RACE 2 en RACE 3 gelden maximumtijden van respectievelijk 1, 2 en 5 minuten (waarbij er voor race 3 vanaf de start gerekend wordt - dus als je race 2 snel aflegt heb je meer marge voor race 3). Als een boot er langer over doet, wordt de race afgebroken en krijgt het team de maximale tijd plus 10%.
 • De boot mag onderweg niet geholpen worden.
 • Een MARIN-medewerker zal het model positioneren op de startlijn en het zonder snelheid loslaten. Het moment van starten en de positie en oriëntatie worden bepaald door MARIN. De positie en oriëntatie worden zo identiek als mogelijk gehouden voor alle boten.
 • 1 of 2 bestuurders van de boot mogen op een vrij te kiezen plek staan. Dit kan bijvoorbeeld op de kant, op de sleepwagen of in het water zijn.
 • Je moet een zeilnummer aan beide kanten in het zeil aanbrengen. Dit nummer moet minimaal 45 mm hoog zijn. Het nummer krijg je van de TU Delft of de RMI toegewezen (zeilnummer = groepsnummer).
 • Elk team moet op de dag van de wedstrijd vlak voor aanvang van de wedstrijden een korte maar krachtige presentatie geven over hun ontwerp. Richt je hierin vooral op de redenen waarom dit ontwerp de wedstrijd zal gaan winnen. Deze presentatie duurt maximaal twee minuten. Daarnaast verwachten we van elk team een poster op A3-formaat met daarop puntsgewijs de belangrijkste informatie over het ontwerp.
 • Een week voor de wedstrijd moeten de presentatie (als PDF met beeldverhouding 16:9) en poster (digitaal) bij de docent aangeleverd zijn.
 • Om het model tijdens de presentaties te kunnen tonen en eventuele schade gedurende de dag te voorkomen, dient elk team een steun/standaard te maken waarop het model geplaatst kan worden.
Het wedstrijd water
De wedstrijd vindt plaats in het Shallow Water Basin van MARIN. Dit bassin is 200 m lang en 15.8 m breed. De waterdiepte tijdens de wedstrijd zal tussen de 0.50 m en 0.75 m bedragen. Het is mogelijk om voor aanvang van de wedstrijd met het model proef te varen in het bassin. Het wordt ten sterkste aanbevolen om te zorgen dat het model hier al voor de dag zelf klaar voor is. De ervaring leert dat een goede proefvaart een voorwaarde is voor een goede wedstrijd.

Procedure en scoring tijdens de wedstrijden
Er wordt eerst een voorronde gevaren waarbij elk team de gegeven banen moet afleggen. Elke boot vaart apart en de tijd start en stopt zodra het model over de start- respectievelijk finishlijn gaat. De gezeilde tijden van de drie races worden opgeteld (zonder gewogen te worden). De vijf teams met de beste scores mogen daarna in de finale strijden om de eer en eeuwigdurende roem. De drie zeilboten die als snelste in de finale de wedstrijdbanen afleggen zijn de winnaars van brons, zilver en goud van deze wedstrijd.

Innovatieprijs
Daarnaast beoordeelt een vakkundige jury de inzendingen, waarbij gekeken wordt naar de hoogste impact en het meest innovatieve concept. Deze jury zal (voor zover nu bekend) bestaan uit:

 • Serge Toxopeus
 • Gerard Dijkstra
 • Joop Slooff
 • Maarten Voogd
 • Koos de Ridder
 • Hans Hopman
 • Kees van Vliet
Feestelijke afsluiting
We sluiten de zeilwedstrijd af met een bekendmaking van de winnaars en een borrel.

Informatie en contact
De laatste informatie staat altijd hier op http://www.marin.nl/zeilwedstrijd/. Voor vragen kan je altijd terecht bij Sanne van Essen( zeilwedstrijd@marin.nl ).

Programma vrijdag 19 januari 2018
09.15 uur - Ontvangst teams
09.30 uur - Testtijd in het bassin
11.00 uur - Jurymeting boten
11.30 uur - Presentaties van ieder team
12.20 uur - Rondleiding door test faciliteiten
13.15 uur - Ontvangst publiek
13.40 uur - Start voorrondes
15.30 uur - Finale (5 snelste teams)
16.15 uur - Borrel en prijsuitreiking
17.30 uur - Afsluiting

En tenslotte....
Moge de geraffineerdste winnen!


Eerdere edities
Informatie over vorige edities (inclusief resultaten, video's en foto's) kun je hier vinden:
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

English
Design the fastest sailing model sail boat of The Netherlands
We challenge all students participating in the Sailing Yachts minor of the Delft University of Technology and Rotterdam Mainport Institute to apply their knowledge, inspiration and creativity to design and build the fastest model sailing boat of the Netherlands. This design and sail contest is organized annually in collaboration with Delft University of Technology and Rotterdam Mainport Institute.

This page presents the rules and notices for the race on Friday January 19th, 2018.

For more information, contact Sanne van Essen( zeilwedstrijd@marin.nl ).

Disclaimer | print